Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Sektorintegration
Dansk Fjernvarme

Analyse: PtX kan bidrage til grøn omstilling i hovedstadsregionen

Power-to-X kan potentielt spille en stor rolle i hovedstadsområdets grønne omstilling – men det kan blive en udfordring at finde fysisk plads til anlæggene. Det viser ny analyse.

19. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Produktionen af grønt brændstof i Power-to-X anlæg (PtX) kan blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Hvis det skal ske på en omkostningseffektiv måde, hvor energien udnyttes til fulde, er det vigtigt, at PtX-anlæggene placeres klogt, så overskudsvarmen fra produktionen af de grønne brændstoffer kan udnyttes via fjernvarmesystemet.

  Derfor tog Region Hovedstaden for to år siden initiativ til at få kortlagt, hvor PtX-anlæg bedst kan placeres i regionen. Tænketanken Grøn Energi og Aalborg Universitet udgjorde sammen med regionen en projektgruppe og i dag, fredag, præsentes den centrale rapport på en konference i BLOX i København.

  Formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg Line Ervolder (C) deltager og glæder sig over, at analysen ligger klar:

  - Samspillet mellem PtX og fjernvarme kan potentielt blive en hjørnesten i vores grønne omstilling – så det er afgørende, at vi tænker os godt om og træffer kloge, helhedsorienterede beslutninger. Derfor er det glædeligt, at vi nu får et styrket grundlag til at arbejde videre med tankerne om PtX, siger hun.

  Syv mulige lokaliteter er identificeret

  Med analysen om PtX i hovedstadsområdet arbejder Aalborg Universitets hold af energiplanlæggere videre ad det spor, der for tre år siden udkrystalliserede sig i ”Varmeplan Danmark 2021” rapporten.

  Kort fortalt er Varmeplan Danmark en overordnet køreplan, som viser vej for Danmark til 100% grøn varmeforsyning. Den vej går igennem sammenhængende, kloge energisystemer, hvor PtX-anlæg indgår i symbiose med fjernvarme.  Med den nye analyse har eksperter set helt konkret på, hvor og hvordan det kan ske i hovedstadsregionen.

  Der er identificeret syv mulige placeringer, som er undersøgt nærmere. Der er hovedsageligt tale om placeringer ved varmeproduktionsanlæg baseret på afbrænding af biomasse samt affaldsforbrændingsanlæg. Tre af placeringerne er i Storkøbenhavnsområdet i form af Amager, Avedøre og Glostrup, mens de fire øvrige findes i den nordlige del af regionen, nemlig i Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

  Flere af disse placeringer har dog i praksis et begrænset tilgængeligt areal, og PtX-anlæg kan optage et betydeligt areal, hvis det fulde potentiale skal indfries. Det er således usikkert, om der vil kunne findes fysisk plads til de fulde kapaciteter ved alle placeringer.

  Power-to-X er med andre ord ikke en lavthængende frugt, der er lige til at plukke for hovedstadsregionen. Men det er ikke desto mindre en frugt, der værd at kravle op efter, selvom klatreturen er svær. Det mener lektor i bæredygtig energiplanlægning Peter Sorknæs, der er en af hovedpersonerne bag den nye analyse:

  - Vores analyser viser, at der er et stort potentiale i Power-to-X, men det kræver at regionen og kommunerne kigger med friske øjne på arealerne og tænker kreativt over, hvad der kan lade sig gøre. Power-to-X kræver noget plads, men gevinsten er stor – så derfor er det godt at Region Hovedstaden har bidraget til et styrket vidensgrundlag, der kan arbejdes ud fra, siger Peter Sorknæs.

  Fjernvarme og PtX er oplagte dansepartnere

  PtX-anlæg kan på effektiv vis konvertere grøn el til brint og herefter til andre former for energi som metanol og kerosin, der kan bruges som grønne brændsler i skibs- og flytransporten. Det kan mindske brugen af fossile energikilder i transportsektoren og industrien. Udnyttes overskudsvarmen fra PtX-processen, kan den fortrænge brugen af fossile brændsler og biomasse i den danske varmeforsyning.

  Projektet viser, at det er muligt at udnytte omkring 25% af overskudsvarmen fra PtX i Hovedstadsregionen i 2030 via fjernvarme. I 2045 vil tallet dog falde, idet adgangen til biogent CO2 vil dale, blandt andet fordi produktionen fra biomasseværker falder.

  Samspillet mellem Power-to-X og fjernvarme er med andre ord helt oplagt at udnytte, og derfor er analysechef i fjernvarmens tænketank Grøn Energi, Jesper Koch, også forhåbningsfuld:

  - Danmark har en fantastisk mulighed for at blive en førende nation inden for effektive Power-to-X anlæg – netop fordi vi har så megen fjernvarme. Det har Aalborg Universitets analyser i flere omgange også understøttet. Nu har aktørerne i hovedstadsregionen så et bedre grundlag for at arbejde videre med at finde de helt konkrete løsninger – det arbejde glæder vi os til at følge, siger Jesper Koch.

  Andre klikkede på...