Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Sektorintegration
Medlemmer

CO2-fangst skal blive til fjernvarme i København

Ørsted har indgået en aftale med de to transmissionsselskaber VEKS og CTR om at udnytte overskudsvarmen fra CO2-fangst på Avedøreværket.

02. feb. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Avedøreværket i Hvidovre er ved at få etableret et CO2-fangstanlæg, som årligt skal fange 150.000 tons CO2 fra kraftvarmeværkets halmfyrede anlæg. Ejerne af værket, Ørsted, har nu indgået en aftale om at udnytte overskudsvarmen fra anlægget, så 16.000 husstande i hovedstadsområdet kan udnytte varmen.

  Det er transmissionsselskaberne VEKS og CTR, der fra 2026 kan få del i overskudsvarmen, når den biogene CO2 fra skorstenen bliver fanget og lagret. Det er halm fra de lokale marker på Sjælland, der bliver anvendt til at producere el og varme til hovedstadsområdet – og i fremtiden altså også overskudsvarme, som kan udnyttes til at give billig, grøn fjernvarme i hovedstadsområdet.

  - Vi skal hele tiden se på, hvilke muligheder vi har for at levere grøn og konkurrencedygtig fjernvarme, og jeg er glad for, at vi er blevet enige med vores varmekunder om at udnytte overskudsvarmen fra vores kommende CO2-fangst, siger Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning.

  - Ved at integrere CO2-fangsten med varmeproduktionen på værket kan vi udnytte energien i brændslet endnu bedre og levere billig, grøn fjernvarme til hovedstaden, samtidig med at vi minimerer energiforbruget til CO2-fangst.

  Den energi, der skal bruges til at fange CO2, kommer fra kraftværkets eget halmfyrede anlæg og vil derfor være vedvarende energi. Ved at koble en varmepumpe på anlægget kan overskudsvarmen fra CO2-fangstprocessen og fra røggaskondenseringen opgraderes til fjernvarme.

  Dermed udnytter anlægget den samme energi to gange, så der kommer grønnere fjernvarme til hovedstadsområdet og et markant lavere energiforbrug for CO2-fangstprocessen.

  - Aftalen er et meget vigtigt og konkret skridt i VEKS’ omstilling til fremtidens grønne teknologier. Den er et godt eksempel på, at fjernvarmen er et vigtigt led i sektorkoblingen, samtidig med at den er grøn, sikker og til en fornuftig pris, udtaler Steen Christiansen, VEKS’ formand, der nævner, at han ser frem til forhandlingerne om en langsigtet aftale for overskudsvarmen fra anlægget.

  Også Line Barfod, forperson i CTR, ser frem til at få del i overskudsvarmen fra Avedøreværket.

  - Det er positivt, at overskudsvarme fra CO2-fangst nu kommer til at indgå i den samlede varmeforsyning til fjernvarmekunderne i Hovedstadsområdet. Fremtidens fjernvarmeforsyning skal bestå af mange forskellige varmekilder, som tilsammen kan medvirke til, at vi fortsat kan tilbyde fjernvarme til en attraktiv pris, siger Line Barfod.

  Andre klikkede på...