Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Projekter & Planlægning
Administration & Økonomi

Energi på Toppen: Den grønne omstilling rummer et økonomisk dilemma

Flere CO2-udledende sektorer bidrager i dag med et ikke ubetydeligt provenu til statskassen. Men hvem eller hvad skal finansiere fremtidens velfærd og statsomkostninger, når der ikke længere udledes CO2 – eller endda fjernes fra atmosfæren? Det forsøger en række oplæg på Dansk Fjernvarmes ”gå-på-arbejde”-møde at svare på.  

15. maj 2024
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Den grønne omstilling er uundgåelig. Det er de fleste enige om. Men hvordan vi bedst kommer i mål er ofte til diskussion. Det er ingen undtagelse ved den kommende Energi på Toppen 22. maj. Denne gang er det afgifter, skatter og regulering, der er i hovedsædet. For hvad skal der ske med provenutabet når energisektoren, og andre sektorer i fremtiden er CO2 neutrale – eller ligefrem negative? 

  Vi er i en tid hvor det potentielt kan knibe med i hvert fald de økonomiske incitamenter til at omstille. Tag eksempelvis naturgassen som fortsat er en rigtig god forretning for statskassen. Er der i budgetterne taget højde for at der bliver mindre af den i fremtiden og at det resterende erstattes af biogas? Spørger politisk chef Rune Moesgaard, der ser frem til at få perspektiv på den økonomiske side af omstillingen.  

  Et udvidet monopol

  Selvom det kunne være interessant at høre diverse kendisser diskutere afgiftssystemer en lørdag formiddag er der blandt oplægsholderne skruet helt op for vidensniveauet på området.  

  Første del af formiddagen rummer skarpe analytiske blikke fra både Cepos og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med henholdsvis analysechef Otto Brøns og cheføkonom Sofie Holme Andersen. Herefter vendes blikket mod de sektorer, der omstiller i stor stil nemlig vogntransporten og fjernvarmesektoren, hvortil sidstnævnte er blandt aktørerne der kan bidrage til målet om 110% CO2 reduktion i Danmark.  

  Dagen rundes af med nogle af dem, der forventes at have nogle af svarene på dilemmaerne. Senioranalytiker i Concito Karsten Capion giver sit bud på hvordan omkostningerne til 110 procent-målet dækkes, mens den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Bruus også giver et bud på hvordan magthaverne anskuer dilemmaet.  

  Tilmelding er gratis men dog nødvendig på:

  Energi på Toppen: Den grønne omstillings dilemma

  Andre klikkede på...