Gå til hovedindhold
Medlemmer
Jura

Hvem må dele breve ud for fjernvarmeselskaber

Må det være spejdere eller medlemmer af lokale sportsforeninger, der deler breve fra fjernvarmeselskaber ud – eller skal det være PostNord.

21. mar. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme har på foranledning af et medlem rettet henvendelse til Transportministeriet i forbindelse med ændring af Postloven, fordi ændringen betyder, at et brev nu koster mellem 20 og 25. kr. at få omdelt.

  Det er en meget stor omkostning for fjernvarmeselskaberne, der prøver at finde alternativer til kommunikationen med deres kunder.

  Egne forsendelser

  Dansk Fjernvarme har ved brev af 24. februar 2024 fra Transportministeriet fået oplyst, at en virksomhed godt må stå for at omdele egne forsendelser. En virksomhed som står for at omdele egne forsendelser, vurderes ikke at være erhvervsmæssig postbefordring i postlovens forstand.

  Foreninger

  Hvis en virksomhed indgår aftale med en spejderforening, en idrætsforening eller andre om, at foreningen står for at omdele adresserede forsendelser for virksomheden, så vil spejderforeningen eller idrætsforeningen som udgangspunkt være omfattet af postlovens regler med de rettigheder og pligter, som følger heraf.

  Det betyder reelt, at de fleste foreninger derfor ikke vil kunne uddele adresserede forsendelser.

  Adresseløse forsendelser er dog ikke omfattet af postloven, så det kan foreninger godt uddele.  Selskaberne skal dog være opmærksomme på ”Robinsonlisten”.

  Selskaberne bør indhente mail og mobilnumre på kunderne

  Dansk Fjernvarme opfordrer til at selskaberne kræver, at kunderne afleverer en gyldig mailadresse og mobilnummer til kommunikation. Det er langt den billigste måde at kommunikere med kunderne på.

   Der er selskaber, der udlodder biografbilletter og IPad for at få kunderne til at aflevere deres mail og mobilnummer, og der er selskaber, der nu også overvejer, at de kunder, der ikke har afleveret mail og mobilnummer, selvom de ikke er fritaget for digital kommunikation, får et tillæg på deres opkrævning til dækning af de omkostninger, der er ved at sende et brev og frankeringen af dette.

  Stiller selskabet en gratis mulighed for kommunikation så kan de ”dyre” kunder få et tillæg, hvis de skal have kommunikationen ved ”gammeldags” brev. Vil selskabet opkræve for breve og porto, skal det fremgå af selskabets takstblad, der skal være anmeldt i Virk.dk for at få virkning overfor kunden.

  Andre klikkede på...