Gå til hovedindhold
Produktion
Varmekilder
Klima- & Miljøforhold

Medlemmer skal huske grønne omstillingsplaner

Der er i dag krav om, at også fjernvarmeselskaber offentliggør deres grønne omstillingsplaner på deres hjemmeside. Dansk Fjernvarme gentager opfordring om at få det gjort.

12. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  I 2022 kom der nye regler, som indebærer, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre grønne omstillingsplaner på deres hjemmeside. Reglerne fremgår af Energioplysningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering mv.), som kan findes her.

  Samtidig skulle der ifølge klimaaftalen fra juni 2022 laves nye regler for fjernvarmeselskabers udfasning af gaskedler. Dansk Fjernvarme har i forbindelse med arbejdet med udmøntning af klimaaftalen i nyt regelsæt argumenteret for, at de grønne omstillingsplaner er tilstrækkeligt, således at det ikke vil være nødvendigt med nye regler vedr. udfasning af gaskedler.

  Udfaldet afhænger dog bl.a. af, i hvilken grad reglerne om offentliggørelse af grønne omstillingsplaner i fjernvarmesektoren følges.

  Flere selskaber har endnu ikke offentliggjort grønne omstillingsplaner

  I juni 2023 gennemførte vi en medlemsundersøgelse, hvor resultaterne viste, at fjernvarmeselskaberne er i gang med at udarbejde og offentliggøre grønne omstillingsplaner. Samtidig forventede mange fjernvarmeselskaber at udarbejde og offentliggøre grønne omstillingsplaner.

  I august 2023 og igen nu i maj 2024 har Dansk Fjernvarme lavet en screening af de 50 største fjernvarmeselskaber, som indebar en gennemgang af hjemmesiden med henblik på at afklare, om selskabet har offentliggjort en grøn omstillingsplan.

  Resultatet af den screening indikerer, at der siden 2023 ikke er sket en mærkbar udvikling i antallet af selskaber, der har offentliggjort en grøn omstillingsplan.

  Opfordring til at offentliggøre grønne omstillingsplaner jf. myndighedskrav

  På baggrund af medlemsundersøgelsen fra juni 2023 valgte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet at indstille til klimaaftalens parter om at udskyde beslutningen om at udstede nye regler vedr. udfasning af gaskedler. Baggrunden herfor var bl.a. en forventning om, at flere fjernvarmeselskaber i den kommende periode ville offentliggøre grønne omstillingsplaner.

  Dansk Fjernvarme skal derfor igen opfordre alle fjernvarmeselskaber til at få udarbejdet en grøn omstillingsplan samt offentliggøre denne på selskabets hjemmeside snarest muligt.

  I de tilfælde, hvor selskabet ikke selv har produktionskapacitet og i stedet køber varmen af en ekstern varmeleverandør, kan en mulighed eventuelt være, at selskabet på sin hjemmeside linker til den grønne omstillingsplan, som selskabets varmeleverandør offentliggør på sin hjemmeside.

  Såfremt man som selskab vurderer, at selskabets varmeproduktion er fuldt omlagt til vedvarende energi, kan dette afspejles i den grønne omstillingsplan, således at dette budskab er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

  Bemærk, at offentliggørelsen af grønne planer er et krav, mens indholdet ikke er forpligtende. Samtidig giver planerne mulighed for promovering af selskabernes store bidrag til opnåelsen af Danmarks klimamål. Fjernvarmeselskaber skal offentliggøre planerne på selskabets hjemmeside.

  Andre klikkede på...