Gå til hovedindhold
Biomasse
Rammevilkår & Regulering
Varmekilder

Selskaber skal sikre sig certificering af flis

Fjernvarmeselskaber har dokumentationsansvar for, om deres leverandører har de nødvendige certificeringer til flis. Udfordringen er, hvordan man gør det?

25. jan. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  I Danmark skal man leve op til en række bæredygtighedskrav, hvis man som fjernvarmeselskab ønsker at benytte flis til el, varme eller køleproduktion. Det følger af en lovgivning, der har eksisteret siden 2021.

  For at kunne leve op til lovgivningen, skal fjernvarmeselskaber overfor Energistyrelsen dokumentere, hvilken type af biomasse der er tale om, og - alt efter hvilken type - er der en række krav, der gør sig gældende.

  Specielt træ fra skov og fra det åbne landskab er omfattet af særlige og mange krav til dokumentationen af bæredygtighed, og her er der for specielt træ fra skov mulighed for at kunne anvende forskellige certificeringer til dokumentere, om den flis, der benyttes, lever op til kravene.

  Certificeringerne, der kan benyttes til at dokumentere bæredygtigheden for dansk flis, er FSC, PEFC og SBP. Ved en sådan certificering er man som fjernvarmeselskab sikker på to ting:

  • For det første at skoven er driftet på en måde der betyder, at flisen kan leve op til bæredygtighedskravene.
  • For det andet, at leverandøren – forudsat leverandøren er certificeret efter samme certificeringskrav - lever op til en række krav omkring håndtering af flisen.

  På den måde, gør det håndteringen og indberetningen af dokumentationen lettere.

  Når man benytter sig af flis fra det åbne land - det kan være læhegn eller mindre træbevoksede områder - er der ingen certificering, der på nuværende tidspunkt kan anvendes. Der er dog en række ordninger, der kan benyttes, hvor leverandøren overfor en auditør skal dokumentere, hvordan man agerer og dokumenterer ens arbejde omkring håndteringen af læhegn og lignende.

  Men hvad sker der, hvis en leverandør bliver suspenderet eller får frataget sin certificering, og hvordan kan man kontrollere status for en leverandør.

  En suspendering betyder, at der har været væsentlige forhold, der medfører, at auditøren må suspendere certificeringen eller ordningen, indtil forholdene er ordentlige igen. Det kan f.eks. dreje sig om manglende genplantningsaftaler, manglende fagvurdering i screeningen, manglende eller forkert sporbarhed osv.

  Hvis den suspenderede leverandør får styr på forholdene, vil suspenderingen blive fjernet igen. Hvis forholdene ikke bringes tilstrækkeligt i orden, vil leverandøren få frataget sin certificering, ordning eller standard.

  Fordi dokumentationspligten påfalder fjernvarmeselskabet, er det derfor også vigtigt, at man i sine kontrakter og leveringsbestemmelser tager stilling til, hvordan der skal ageres, hvis ens leverandør bliver suspenderet fra en ordning eller får frataget sin certifikation. Det kan fx omhandle erstatningsflis eller ophævelse af kontrakten.

  Dansk Fjernvarme er i gang med at opdatere sine standard kontrakter og leveringsbestemmelser, så de er tidssvarende med de nuværende og kommende bæredygtighedskrav samt leverandør ansvar.

  Andre klikkede på...