Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Sektorintegration

Skandinavisk samarbejde om CCUS er på plads

Ny aftale sikrer, at CO2 kan transporteres og lagres på tværs af grænserne mellem Norge, Sverige og Danmark.

16. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver i en presseaftale, at der nu er indgået en aftale med Norge og Sverige, der sikrer muligheden for transport og lagring af CO2 på tværs af landegrænserne. Aftalen omfatter ifølge ministeriet også Nederlandene og Belgien.

  Det betyder ifølge ministeriet, at målet om et europæisk storskalamarked for CO2-fangst og lagring nu rykker et skridt tættere på.

  - CO2-fangst og lagring er et af de helt nødvendige redskaber, vi skal bruge for at nå vores danske og europæiske klimamål. Derfor skal vi sikre klimapolitik, der går ud over Danmarks grænser – og det gør vi, når vi med aftalerne åbner for et grænseoverskridende samarbejde om CO2-fangst og lagring, udtaler klimaminister Lars Aagaard.

  I Danmark er arbejdet godt i gang. Det første store støtteudbud er afgjort, de første storskalatilladelser til efterforskning og lagring af CO2 er uddelt, den nødvendige lovgivning om transport af CO2 i Danmark er på vej – og nu kan flere internationale aftaler tilføjes til listen.

  Det skubber på udviklingen af en europæisk infrastruktur for CO2-fangst og lagring og er et vigtigt bidrag til opfyldelsen af EU’s klimamål.

  - Vi skal udnytte de forskellige ressourcer og erfaringer, vi har på tværs af Europa, så vi kan få CO2-fangst og lagring op i skala, og de svære udledninger ned i jorden. Danmarks indsats er med til at skabe et europæisk markedet for CO2 transport til glæde for hele EU, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

  Den danske undergrund er særligt velegnet til at lagre CO2, hvilket ikke er tilfældet for alle europæiske lande. Helt konkret er der i den danske undergrund plads til flere hundrede års dansk udledning.

  Danmark var det første land i verden til at underskrive en aftale om transport af CO2 med Belgien, og i løbet af de seneste år har Danmark underskrevet yderligere aftaler med Frankrig og Nederlandene, der gør det muligt at transportere og lagre CO2 på tværs af grænser.

  Andre klikkede på...