Gå til hovedindhold

Forsyning begejstret for skrotning af prisloft: Nu kan vi genoptage aktiviteter

LÆS I DAG: Kan opvarme 4000 boliger med affaldsgas, men minister spænder ben. Topmoderne energicentral på vej: Spildevand og overskudsvarme skal opvarme tusindvis af boliger. Løgstør Fjernvarme: Ingen stigning i varmeprisen. Én opgave overskygger dem alle for ny fjernvarmedirektør. Fjernvarmefusion letter administrative opgaver. Forsyning tvunget til at optage ekstra lån for at færdiggøre fjernvarmeprojekt. 44 dage: Ledige bliver fjernvarmesvejsere i en ruf.

07. dec. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  EnergiWatch:
  Forsyning begejstret for skrotning af prisloft: Nu kan vi genoptage aktiviteter

  Aalborg Forsyning kan nu genoptage et ellers skrinlagt projekt, der skulle have sikre overskudsvarme fra spildevand. Men en melding fra klimaminister Lars Aagaard, der fritager overskudsvarme fra spildevand fra det kommende prisloft ændrer nu alt for forsyningen i Aalborg. Det skriver EnergiWatch.

  Prisloftet fik Aalborg Forsyning til at sætte et stort varmepumpeprojekt ved Renseanlæg Vest til 195 mio. kr. på pause, mens en anden investering på 50 mio. kr. ved Renseanlæg Øst, hvor en 6 megawatt varmepumpe ventes at blive taget i drift i starten af 2024, risikerede at udgøre en ”væsentlig afskrivningspost”.

  Meldingen fra klimaministeren betyder, at forsyningsselskabet atter klar til at investere i varmepumpeprojekter, lød det fra direktøren tirsdag eftermiddag, efter at han netop havde forladt selskabets bestyrelsesmøde.

  Her var et af de helt store punkter på dagsordenen det nu skrottede prisloft på varme fra spildevand.

  - Jeg har netop orienteret bestyrelsen om, at vi nu genoptager varmepumpeprojektet på Renseanlæg Vest. Og så har vi har godkendt et aftalegrundlag for Renseanlæg Øst, hvor vi er tæt på idriftsættelse, siger Søren Gais Kjeldsen og tilføjer:

  - Så vi er rigtig glade over budskabet (fra Lars Aagaard, red.), der gør, at vi nu kan genoptage vores aktiviteter.

  *****

  TV2 Østjylland:
  Kan opvarme 4000 boliger med affaldsgas, men minister spænder ben

  Skatteminister Jeppe Bruus afviser at indføre en særlig afgiftslempelse, der kan bane vej for udnyttelse af affaldsgas, der ellers kan dække 15 procent af al opvarmning i Danmark. Det fortæller TV2 Østjylland.

  Makeen Energy på havnen i Randers er lige på nippet til at tage et nyt såkaldt Plastcon-anlæg i brug. Anlægget omdanner plastikaffald til olie, så det kan genanvendes. I den proces bliver ti procent af plastikken til gas, der potentielt kan opvarme 4000 husstande.

  Men som TV2 Østjylland fortalte i juli, er gassen pålagt en energiafgift, der gør prisen så høj, at det lokale fjernvarmeværk ikke må købe den, da værket skal lave varme til den billigst mulige pris.

  Klimaordfører for Konservative, Mona Juul, stillede efterfølgende et spørgsmål til skatteminister Jeppe Bruus (S) og bad ham forholde sig til problemet, men svaret levner ikke meget håb for, at gassen kan gøre nytte som varmekilde.

  ”Selvom restproduktet syngas eller pyrolysegas kan anvendes til fx varmefremstilling, ændrer det ikke på, at der i denne proces udledes CO2, som det også sker, hvis andre energiprodukter anvendes til samme formål. Der er derfor ikke planer om at indføre en særlig afgiftslempelse,” lyder det i et skriftligt svar fra ministeren.

  Svaret vækker undren i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

  - Overordnet kan vi se, at afgiftssystemet og ønsket om grøn omstilling ikke er gode venner. De to ting spiller slet, slet ikke sammen. Det, synes vi, er et generelt problem, at vi kan acceptere sådan et energispild i den situation, vi er i, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

  Ifølge Dansk Fjernvarme kan gassen stå for 15 procent af alt fjernvarme i Danmark

  *****

  Frederiksborg Amts Avis:
  Topmoderne energicentral på vej: Spildevand og overskudsvarme skal opvarme tusindvis af boliger

  Til marts tager Vestforbrænding første spadestik til udrulningen af fjernvarme i den sydlige, lille del af Frederikssund Kommune. Omdrejningspunktet skal være en energicentral, som Vestforbrænding netop har købt jord til, så det 900 kvadratmeter store anlæg kan etableres. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

  Energicentralen skal udstyres med varmepumper, der kan forsyne den store del af byen med fjernvarme. Dertil kommer overskudsvarme fra kommunens nye spildevandsanlæg, der skal etableres på den anden side af vejen fra energicentralen.

  Per Wulff, områdechef for grøn varmeforsyning hos Vestforbrænding, oplyser, at et spildevandsanlæg - som det planlagte - vil kunne give 15 megawatt energi i timen til energicentralen.

  - Et moderne lavenergihus bruger 6-8 megawatt om året. Dermed vil vi hver time kunne producere varme ved hjælp af spildevand til to boligers årsforbrug, siger han.

  17.500 lavenergiboliger vil på den måde årligt kunne varmes op ved hjælp af varmen fra spildevand. Svarende til 6000 knapt så energivenlige, ældre boliger.

  *****

  Lokaltindblik.dk:
  Løgstør Fjernvarme: Ingen stigning i varmeprisen

  På seneste bestyrelsesmøde i Løgstør Fjernvarme blev budgettet for 2024 behandlet og godkendt. Godkendelsen betyder, at varmeprisen i 2024 forbliver uændret for Løgstør Fjernvarmes i alt 2.705 forbrugere i forhold til indeværende år. Det skriver Lokaltindblik.dk.

  - Til trods for generelt stigende priser på en lang række omkostninger, der på forskellig vis påvirker vores omkostningsniveau, er det lykkedes at fastholde nuværende fornuftige prisniveau, siger formand Torben Frederiksen men tilføjer:

  - Et budget er naturligvis altid forbundet med en vis usikkerhed, idet ikke alle omkostninger kendes på forhånd, ligesom det fremtidige varmesalg også afhænger af bl.a. vejrforhold m.m. Vores strategi med at have flere forskellige varmekilder sikrer en fortsat fornuftig og stabil varmepris. Når vi sammenligner os med andre varmeværker i Nordjylland, ligger vi på et tilfredsstillende niveau.

  *****

  TV2 Fyn:
  Én opgave overskygger dem alle for ny fjernvarmedirektør

  Onsdag morgen var det første arbejdsdag for den direktør for Fjernvarme Fyn, Louise Saabye Høst. Snevejret på Fyn drillede den nye direktør, der ifølge TV2 Fyn måtte indlede dagen med at undskylde for at komme for sent.

  Den nye fjernvarmedirektør blev budt velkommen af bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen.

  - Vi driver et godt og effektivt fjernvarmeværk, men der har været en stormomsust periode med udskiftning på direktørposten. Nu har vi brug for at få ro på og kigge fremad og udvikle Fjernvarme Fyn de kommende år, siger Mads Søndergaard Thomsen i dag til TV 2 Fyn.

  På dagens første møde blev den nye direktør præsenteret for de tekniske medarbejdere på Fjernvarme Fyn. Her gjorde Louise Saaby Høst det fra starten klart, hvad hun ser som hendes vigtigste opgave.

  - Jeg synes den vigtigste opgave er at sikre, at Fjernvarme Fyn bliver klimaneutral i 2030. Det er den strategi, bestyrelsen har lagt. Og det skal ske på en måde, så det også bliver til at betale, så det bliver en svær opgave, men det tror jeg godt, vi kan lykkes med, siger Louise Saaby Høst.

  *****

  Energy Supply:
  Fjernvarmefusion letter administrative opgaver

  Fors A/S forenkler selskabsstrukturen og samler administrationen af sine forskellige varmeselskaber i Holbæk Kommune i ét selskab. Det beretter Energy Supply, der fortæller, at det er nye fjernvarmeprojekter i Holbæk by, som giver anledning til at gentænke selskabsstrukturen til fordel for kunder og ejere.

  Med ét varmeselskab bæres både den selskabsmæssige risiko og de administrative byrder i fællesskab. Og fjernvarmekunderne vil ikke mærke nogen forskel, da fusionen er ren administrativ.

  Hidtil har der været separate fjernvarmeselskaber i Jyderup og St. Merløse, og med udbygningen i Holbæk by ville det kræve et selskab mere. For at forenkle selskabsstrukturen og lette de administrative opgaver fusioneres selskaberne i stedet.

  Fusionen blev besluttet på generalforsamling i selskaberne 23. november 2023 og er nu godkendt af Erhvervsstyrelsen.

  *****

  Energy Supply:
  Forsyning tvunget til at optage ekstra lån for at færdiggøre fjernvarmeprojekt

  Odsherred Forsyning skal finde yderligere 300-400 millioner kroner blandt andet på grund af prisstigninger på materialer. Det er her og nu arbejdet med at udrulle fjernvarme til fem naturgasbyer i det sydlige Odsherred, der er ramt af prisstigninger, skriver Energy Supply.

  - De anlægspriser, vi nu ser realiseret i Fårevejle, er påvirket af prisstigninger på materialer, en byggerente, der er steget samt et uforudset omfang af ekstraarbejder. Hvis man fremskriver disse forhold til også at omfatte arbejdet i Asnæs, så har vi ikke tilstrækkelig finansiering på plads, oplyser bestyrelsesformanden i Odsherred Forsyning, Mathias Hansen, i en pressemeddelelse.

  Den rammeaftale, som forsyningen oprindeligt indgik med entreprenøren Aarsleff, nærmer sig sit maksimumbeløb, og derfor skal de resterende fjernvarmearbejder i Fårevejle og Asnæs konkurrence-udsættes på ny.

  Ifølge forsyningens administrerende direktør, Fanny Villadsen, har de kommende fjernvarmekunder ingen grund till bekymring.

  - Vi forventer fortsat, at der kommer fjernvarme til Fårevejle og Asnæs inden for den tidsramme, vi har stillet kunderne i udsigt. Og vi kan godt håndtere den ekstra lånefinansiering, uden at det får større betydning for takstniveauet. Det kan vi, fordi tilmeldingsprocenten i alle byerne er så flot. Mellem 95 og 100 procent af ejendommene har meldt sig til fjernvarme, fortæller forsyningsdirektøren.

  *****

  Energy Supply:
  44 dage: Ledige bliver fjernvarmesvejsere i en ruf

  Tekniq Arbejdsgiverne og TEC har etableret et opkvalificeringsforløb, der kan sende arbejdsløse i arbejde og skabe arbejdskraft til den grønne omstilling. Det skriver Energy Supply.

  Med de nye kurser i fjernvarmesvejsning løfter TEC to supervigtige samfundsopgaver på én gang, siger Tue Hækkerup, der er uddannelseschef for byggeri og teknik-uddannelserne på TEC.

  - Med det her forløb lykkes vi med at opkvalificere ledige samtidig med, at vi sikrer kompetent, teknisk arbejdskraft til hovedstaden. Og her er fjernvarmesvejsere i høj kurs, da der skal rulles fjernvarme ud i store dele af landet i de her år, siger Tue Hækkerup.

  Det første opkvalificeringshold startede i foråret 2023. Og lige nu er TEC ved at afslutte tredje hold af kursister, der efter planen får deres certifikat inden jul.

  Andre klikkede på...