Gå til hovedindhold

Bred politisk aftale giver nye rammer for netselskaber

LÆS I DAG: Skatteministeriet retter ind efter kritik af »vanvittig« CO2-afgift. Parlamentet rykker til højre, men den europæiske midte holder stand. Kommunal solformørkelse: Borgmester oplever anden VE-virkelighed end klimaminister. Ny landsby ser ud til at få fjernvarme. Skandaleramt forsyningsselskab til kunder i klemme: I er ikke glemt.

11. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  EnergiWatch:
  Bred politisk aftale giver nye rammer for netselskaber

  Der er blevet politisk enighed om en ny aftale for netselskabernes økonomiske rammer i fremtiden, hvor målet er, at elnettet ikke skal ende som flaskehalsen i den grønne omstilling. Det skriver EnergiWatch.

  Den nye aftale betyder blandt andet, at netselskaberne fremover må opkræve et elektrificeringstillæg til investeringer. Det er et tillæg, der vil blive opkrævet via tariffer frem mod 2040. Ifølge en meddelelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeriet forventes ekstraudgiften i 2040 at være på ca. 43 kr. for en gennemsnitlig husstand med et elforbrug på 4.000 kWh.

  - Elektrificeringen af Danmark er i fuld gang, og der er behov for en hurtig og effektiv udbygning af elnettet, lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i meddelelsen.

  - Elnetvirksomhederne spiller en afgørende rolle med at løfte denne samfundsopgave, og det er nu lykkedes at binde en aftale sammen - både med input fra branchen og med politiske prioriteringer af den grønne omstilling og med hensyn til rimelige elregninger. Det er Danmark, når det er bedst, siger Lars Aagaard.

  Bag aftalen står regeringen, SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

  *****

  GridTech:
  Skatteministeriet retter ind efter kritik af »vanvittig« CO2-afgift

  De danske affalds- og fjernvarmeselskaber så ud til at skulle betale halvdelen af CO2-afgiften, selvom de indfangede al CO2’en. Nu har skatteministeriet med et “kneb” fået løst problemet, og det vækker stor glæde, skriver GridTech.

  - Vi er glade for, at skatteminister Jeppe Bruus lyttede til branchen, tog vores bekymringer seriøst og fik fundet en løsning, som både er til gavn for sektoren, klimaet og samtidig i overensstemmelse med EU-reglerne på området, siger Jens Bomann Christensen, der er direktør i brancheforeningen Cirkulær.

  Netop udsigten til kun at spare halvdelen af afgiften ved at indfange CO2’en gav hovedpine ved Fjernvarme Fyn, som har planer om at installere CCS på deres affaldsenergianlæg, såfremt de får del i den kommende pulje.

  - Det havde sat os langt tilbage, hvis vi stadig skulle betale halvdelen af CO2-afgiften, selvom vi indfangede CO2’en, siger Kim Winther, udviklingschef i Fjernvarme Fyn.

  Det skyldes, at de, som det er tilfældet med ansøgere fra andre sektorer, ikke må lægge regningen over på varmeforbrugerne. Derfor skal pengene til CCS-projekterne findes andre steder: På CO2-kvoter, på klimakreditter og på den sparede CO2-afgift, og hvis sidstnævnte kun gav halvdelen af den gevinst, der ellers var udsigt til, ville det få store konsekvenser for økonomien bag CCS-anlægget.

  - Projektet var blevet stærkt udfordret, og det ville være urealistisk at gennemføre, fordi vi ville stå rigtig dårligt i konkurrencen om tilskuddene i forhold til eksempelvis anlæg, som fyrer med biomasse, og derfor slap for denne afgift, siger Kim Winther.

  *****

  Altinget.dk:
  Parlamentet rykker til højre, men den europæiske midte holder stand

  På trods af ydmygelsen af regeringerne i Tyskland og Frankrig er det spåede jordskredsvalg til højre-nationale partier i Europa-Parlamentet udeblevet i de fleste EU-lande. Men ifølge Altinget.dk har de europæiske vælgere for alvor valgt venstrefløjen fra, når man ser på sammensætningen af det nye parlament for de kommende fem år.

  Ifølge de endnu ikke helt optalte valgresultater bliver den konservative og kristendemokratiske EPP-partifamilie den altoverskyggende magtfaktor i det næste Parlament med 45 mandater flere end nogen anden af de syv politiske partigrupper.

  Den konservative gruppe sender nu en invitation til de europæiske socialdemokrater (S&D) og de liberale (Renew) til et formelt samarbejde over midten. Tilsammen vil de sidde med et flertal på lidt over 40 stemmer blandt de 720 nyvalgte EU-parlamentarikere.

  Det giver dem lidt mindre tyngde, end de tre partigrupper har haft at lovgive ud fra de seneste fem år, men det er dog et anvendeligt flertal.

  Det dækker dog også over en situation, hvor der er fremgang til en række partier på det yderste højre i EU’s største lande. Regeringspartierne i både Tyskland og Frankrig har fået læsterlige klø og er i begge lande blevet mindre end de nationalistiske højrefløjspartier.

  Støvet har dog endnu ikke lagt sig over det spritnye parlament. 95 ud af de 720 nyvalgte EU-parlamentarikere har endnu ikke fundet sig en officiel plads i de politiske grupper. Det kræmmermarked begynder nu og vil strække sig over flere uger, før vi får det præcise billede af det nye EU-Parlament.

  *****

  Klimamonitor:
  Kommunal solformørkelse: Borgmester oplever anden VE-virkelighed end klimaminister

  KL og RGO kalder barrieren for solceller på kommunale tage for »unødigt svær« og »absurd«. Men ifølge ny solcellestrategi fra Klimaministeriet findes der ingen uhensigtsmæssige barrierer. Det fremgår af Klimamonitor.

  Siden 2022 har blot fire ud af 98 kommuner valgt at oprette de klimaselskaber, der skal til, for, at en kommune for alvor kan etablere solcelleanlæg på de mange ledige kommunale tagflader.

  Det vækker frustration i Kommunernes Landsforening, hvor den afgående formand for Klima- og Miljøudvalget, Birgit S. Hansen (S) fra Frederikshavn Kommune sender en ny bredside afsted mod det ministerium, hun i snart tre og et halvt år har bokset med:

  - KL’s princip er, at det her ikke er gjort med solcelleparker, det er ikke gjort med en landvindmølle her og der, det er ikke gjort med et havvindsudbud, og det er ikke gjort med PtX. Der skal meget mere til, siger hun og fortsætter:

  - Vi kan også spørge os selv som land, hvordan det går med at rulle VE ud. Det går jo ikke særligt godt.

  Ifølge Birgit S. Hansen har klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard (M) lovet KL at se på, hvordan rammerne kunne blive lidt mindre besværlige for kommunerne, fordi de i deres nuværende form, som hun siger, »simpelthen gør det så unødigt svært«.

  *****

  Randers Amtsavis:
  Ny landsby ser ud til at få fjernvarme

  Øster Tørslevs fjernvarmegruppe ser positivt på muligheden for at kunne tilbyde fjernvarme til borgerne. I forhold til varmegrupper i andre landsbyer i området, har arbejdsgruppen i Øster Tørslev valgt en anden vej, fordi muligheden for, at man kunne koble sig på Havndal Fjernvarmes varmeværk har åbnet sig.

  Og ifølge Randers Amtsavis er den nødvendige opbakning nu i mål, projektet er godkendt og næste skridt er, at sende byggeriet i EU-udbud.

  - Jeg kan ikke det præcise tal, men vi er langt over grænsen, vi skulle nå, fortæller Henrik Drægert, som er én af initiativtagerne.

  Cirka en femtedel af Øster Tørslevs 400 husstande var i forvejen på varmepumpe eller el-varme og var derfor ikke umiddelbart relevante for det nye projekt. Derfor havde landsbyen brug for, at tre fjerdedele af de resterende husstande var klar til at investere i fjernvarme.

  Den afgørende forskel for Øster Tørslev bliver ifølge projektet, at man ikke skal bygge et nyt varmeværk, så budgettet er mindre presset.

  - Vores rådgiver kender også de andre projekter, og han mener, at vores projekt godt kan klare de priser, som de har fået. Derfor ser det lovende ud, siger Henrik Drægert, som selvfølgelig er klar over, at intet er skrevet i sten, før udbuddet er i hus.

  *****

  Nordvestnyt:
  Skandaleramt forsyningsselskab til kunder i klemme: I er ikke glemt

  Odsherred Forsyning har sendt information ud til de kunder, hvor udrulningen af fjernvarme er sat på pause, indtil der kommer styr på økonomien. Ifølge Nordvestnyt bliver kunderne forsikret om, at kundernes situation ikke er glemt.

  "Fjernvarmekunder, der har huller i haven eller bor på en vej, som endnu ikke er reetableret, er ikke glemt. Forsyningen har overblik over den manglende reetablering, men kender ikke det nøjagtige tidspunkt for, hvornår arbejdet bliver udført, ” skriver forsyningen i sin henvendelse.

  ”De steder, hvor der er en sikkerhedsrisiko forbundet med manglende reetablering, arbejder vi på at få udbedret så hurtigt som muligt", fremgår det videre af meddelelsen til borgerne.

  Til Sjællandske Nyheder supplerer bestyrelsesformand Susan Münster, med at fortælle, at man håber på en afklaring på dele af situationen i forsyningsselskabet inden sommerferien.

  - Der pågår fortsat drøftelser for at afsøge mulighederne for at finde en holdbar løsning, skriver hun i en mail til Sjællandske Nyheder.

  Andre klikkede på...