Gå til hovedindhold
Kursus
Ledelse & Bestyrelse

Bestyrelsesnetværk for kommunale forsyningsselskaber

Styrk din rolle som bestyrelsesformand.

Som bestyrelsesformand i forsyningssektoren har du et ansvarsfuldt hverv fyldt med dilemmaer og paradokser. Du er mere end andre ansvarlig for, at bestyrelsen er velfungerende, samtidig med du kun har begrænset indflydelse på dens sammensætning.

I rollen som bestyrelsesformand skal du kunne samle bestyrelsen om en strategisk retning i samspil med ledelsen, og inden for rammer af omfattende samfundsmæssig regulering. Du har således et stort ansvar og stor indflydelse uden at have formel beslutningskompetence. I samspil med den øvrige bestyrelse agerer du bindeled til både ejer og den daglige ledelse. Det er på samme tid både et meget relationelt og ensomt job.

Derfor har bestyrelsesformænd behov for i et fortroligt rum, og sammen med ligestillede, at kunne vende dilemmaer og paradokser knyttet til deres funktion.

DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder derfor igen et eksklusivt netværk for dig som bestyrelsesformand i forsyningssektoren.  Her kan du holde dig ajour med de seneste trends og tendenser inden for bestyrelsesarbejdet samt aktuelle og fremtidige udfordringer i forsyningssektoren. Og ikke mindst udveksle erfaringer om udfordringer, hvor der ikke findes entydige løsninger.

Om netværket

Når du træder ind i bestyrelsesnetværket, vil du blive inspireret af de bedste facilitatorer og indlæg fra eksperter.

Du får kontinuerlig faglig udvikling, som sikrer, at du er på forkant med det, der venter forude.

Gennem sparring med andre i lignende positioner får du mulighed for at benchmarke med ligesindede samt trykteste mulige udviklingstanker og scenarier. Alle emner vil være højaktuelle ud fra deltagernes egne cases eller forsyningssurveys.

Netværket er et fortroligt rum med maks. 18 deltagere.

Rundvisning hos DIN Forsyning kl. 15.00-17.00.
Fagligt program på Hjerting Badehotel fra kl. 17.00.

Den grønne omstilling

Sektorkobling, PtX, proaktiv grøn omstilling, 70-pct. mål m.m. Det flyder med begreber og ambitioner i forsynings- og energisektoren, men hvad er realiteter? Hvilke spørgsmål er centrale for bestyrelsen at stille til udviklingen, og hvor aktivt kan eller skal bestyrelsen agere i forhold til de strategiske muligheder? Drøftelserne tager afsæt i en case, hvor forskellige forsynings- og energiarter søges integreret i en sammenhængende lokal løsning.

Diversitet

For større virksomheder er der fra 2024 nye krav til måltal og politikker for den kønsmæssige fordeling i ledelsen, og krav og forventninger til diversitet og inklusion vil brede sig til alle virksomheder. Hvordan sætter bestyrelsen diversitet på dagsordenen i det enkelte selskab? I hvilket omfang skal bestyrelsen gå foran som rollemodel for hele organisationen? Hvad betyder det for tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft i et stadig mere presset arbejdsmarked?

Organisering af bestyrelsen

Drøftelse af formandskab som ledelsesorgan og anvendelse af udvalg. Hvad er formandens erfaringer med at samarbejde med næstformanden samt med at engagere bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne?

Bestyrelsens håndtering af risici

Forsynings- og energisektoren er kritisk infrastruktur, og kravene til selskaberne skærpes konstant.

Hvordan arbejder bestyrelsen generelt med risici? Hvilke temaer fylder i bestyrelsen? Hvad er bestyrelsens ansvar? Hvordan handler bestyrelsen proaktivt omkring risici?

Drøftelserne tager afsæt i et fagligt, casebaseret oplæg om temaet.

Samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsesevaluering

Hvad er erfaringen med at føre samtaler med bestyrelsesmedlemmerne som led i evaluering af bestyrelsen? Hvilke metoder anvendes, og hvad gør man, når det bliver svært?

Regulering og tillid

Forsynings- og energisektoren er gennemreguleret, og der er fortsat udvikling i reguleringen. Det påvirker det strategiske ledelsesrum i krydsfeltet mellem bestyrelse og direktion. Hvordan balancerer bestyrelsen mellem over for selskabets ledelse at sikre, at der loyalt ageres inden for rammerne inden for de givne rammer, samtidig med at man eventuelt arbejder med at påvirke rammebetingelserne?

Forberedelse af næste bestyrelsesperiode

Der er nu kun et år til næste kommunalvalg. Hvilke forhold kan eller bør en formand påvirke for at forberede så effektive rammer og vilkår for den kommende bestyrelse som muligt? Hvad er erfaringerne med at forsøge at påvirke sammensætningen af den kommende bestyrelse? Hvilke handlinger og værktøjer kan anvendes?

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før første netværksmøde.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.