Gå til hovedindhold
Digitalisering

Fjernvarmeselskaberne optimerer hele tiden deres brug af digitalisering

Over 2/3 af fjernvarmeselskaberne er allerede i gang med digitaliseringsprojekter til gavn for varmeproduktion og kundernes varmeforbrug.

30. jun. 2022
Ældre end 24 mdr.
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme har det seneste år haft særligt fokus på den digitalisering, fjernvarmeselskaberne i stigende grad gør brug af. Gennem workshops og undersøgelser af medlemmernes digitalisering og brug af data kan Dansk Fjernvarme i dag konstatere, at over to tredjedele af branchen er i gang med digitaliseringsprojekter.

  Projekterne har typisk til formål at udnytte fjernaflæste varmemålere – ikke bare til afregning, men i høj grad til optimering af driften og for at yde en bedre kundeservice. Og antallet af projekter er fortsat stigende, slår projektleder i Dansk Fjernvarme Steen Kramer Jensen fast.

  – I Dansk Fjernvarme tror vi på, at vi inden for en kort årrække vil se, at over 70 procent af vores medlemmer hjemtager og udnytter højopløselige data. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling – ikke mindst ved konvertering af naturgaskunder til fjernvarme, siger han.

  Steen Kramer Jensen forklarer, at selskaber, der ikke allerede hjemtager højopløselige data, typisk er selskaber, der varmeforsyner byer på landet med få og små forbrugere. Rent fysisk vil for eksempel time- eller døgnaflæsning i sådanne tilfælde endnu ikke være rentabel for hverken kunderne eller fjernvarmeselskabet.

  – Det vil føre til højere varmepriser, hvis fjernvarmeselskaberne over én kam bliver pålagt at bruge time- eller døgnaflæsning gennem eksempelvis regulering. Det er ganske enkelt ikke et fornuftigt krav at stille til den gruppe af fjernvarmeselskaber, vurderer Steen Kramer Jensen.

   

  I Dansk Fjernvarme tror vi på, at vi inden for en kort årrække vil se, at over 70 procent af vores medlemmer hjemtager og udnytter højopløselige data. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling – ikke mindst ved konvertering af naturgaskunder til fjernvarme, siger han.

  Steen Kramer Jensen, Projektleder hos Dansk Fjernvarme

  Digitalisering giver økonomisk mening

  Fjernvarmeselskaber kan udnytte data fra fjernaflæste varmemålere til temperaturoptimering og dermed sænke både nettabet og forbrugerprisen med 5-10 procent. Samtidig vil selskaberne kunne minimere de nødvendige investeringer i at få gaskunder konverteret over på fjernvarme, fordi brugen af fjernaflæste data giver en bedre udnyttelse af det eksisterende ledningsnet og anlæg.

  I dag anvender over 1/3 af fjernvarmeselskaberne således timedata fra afregningsmålere i deres daglige drift, selvom kravet kun er aflæsning en gang månedligt. Over 55 procent anvender data på mindst døgnopløsning, og de fleste fjernvarmeselskaber kan dele disse højopløselige data med deres kunder uden særlige meromkostninger, når fjernvarmeselskabet selv hjemtager data fra kunderne i høj opløsning.

  – Det er vigtigt at huske, at for de fjernvarmeselskaber, der endnu ikke hjemtager fjernaflæste forbrugsdata i høj opløsning, kan der være meromkostninger forbundet med at levere det til deres kunder. Her skal der individuelle aftaler til, der slår fast, hvordan fjernvarmeselskabet får dækket disse omkostninger, så varmeforsyningsloven kan overholdes, forklarer Steen Kramer Jensen.

   

  Det er vigtigt at huske, at for de fjernvarmeselskaber, der endnu ikke hjemtager fjernaflæste forbrugsdata i høj opløsning, kan der være meromkostninger forbundet med at levere det til deres kunder. Her skal der individuelle aftaler til, der slår fast, hvordan fjernvarmeselskabet får dækket disse omkostninger, så varmeforsyningsloven kan overholdes.

  Steen Kramer Jensen, Projektleder hos Dansk Fjernvarme

  Deling af forbrugsdata

  Gennem de seneste år er ønsket om adgang til forbrugsdata steget markant fra både kunder med store bygninger med høje energiforbrug – det kan være stat, kommuner, boligforeninger og erhverv – og fjernvarmeselskaber, der tilbyder energioptimering for denne type af bygninger.

  Baggrunden er ifølge Steen Kramer Jensen oftest et ønske om energioptimering i bygninger og mulighed for detaljerede grønne regnskaber.

  – Derfor er der også en markant vilje fra fjernvarmebranchen til at gøre lige netop denne mulighed smidig, ensartet og enkel, slår han fast.

  Se resultaterne fra undersøgelsen

  Resultaterne fra undersøgelsen kan læses i vedhæftede pdf herunder:

   

   

  Brug af data i fjernvarmen - opdateret dec. 2022

  Se også