Gå til hovedindhold
Sektorintegration
Medlemmer
Forsyningssikkerhed

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Denne analyse har til formål at belyse, hvordan fjernvarmen skaber værdi for samfundet gennem integration med det samlede energisystem.

30. okt. 2023
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Den danske fjernvarmesektor er kendetegnet ved, at den leverer grønne løsninger til gavn for Danmark.

  Vi leverer grøn varme til flere end 1,8 mio. danske boliger og dermed 3,7 mio. danskere. Det er de samme danske boligejere, der enten direkte i en andelsforening eller indirekte gennem kommunen, ejer de danske fjernvarmeselskaber. Og det er de samme 3,7 mio. danskere, der hver dag stiller krav til deres fjernvarmeselskab om at levere grøn varme altid. De har høje forventninger til den komfort, vi skal levere.

  Men de danske fjernvarmeselskaber gør heldigvis meget mere end det.

  Vi bidrager til at sikre forsyningssikkerheden i vores elsystem, der bliver stadigt mere og mere grønt. Men som også bliver mere og mere fluktuerende. Her leverer vores kraftvarmeværker den nødvendige balance, så vi hver især har strøm i kontakten, når vi har brug for det.

  Vi er gået forrest i at indfri vores klimamål. I dag kommer 76,9 procent af fjernvarmen fra grønne vedvarende energikilder. Og i 2030 forventer vi, at sektoren er nået helt i mål og dermed er 100 procent grøn.

  Samtidig er en lang række selskaber - ikke mindst affaldsenergianlæg - involveret i projekter, hvor vi vil fange, lagre og udnytte CO2. Det stod ikke skrevet i kortene for blot en håndfuld år siden, at affaldsenergisektoren skulle være en af de sektorer, der står for noget af den mest fremsynede teknologiudvikling, vi har oplevet herhjemme i de seneste mange år.

  Vi skaber værdi ved at udnytte overskudsvarmen fra industrien, herunder også de kommende Power-to-X anlæg. Analyser viser, at salg af overskudsvarme til fjernvarmen kan forbedre konkurrenceevnen for PtX-anlæg placeret i Danmark i forhold til nabolande uden udbredt fjernvarme.

  Jeg håber, du vil nyde denne udgivelse, hvor vi har samlet op på nogle af de bidrag, som den danske fjernvarmesektor giver til os, til boligejerne og til samfundet.

  - Jesper Frost Rasmussen, formand i Dansk Fjernvarme

  Fjernvarmens rolle i energisystemet
  The role of district heating in the energy system

  Andre har også læst...