Gå til hovedindhold
Cybersikkerhed & Beredskab
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Informationsmøder skal styrke fælles indsats

De forestående informationsmøder om den kommende beredskabslovgivning skal bl.a. give medlemmer mulighed for at samarbejde med hinanden.

17. nov. 2023

Indhold

  Dansk Fjernvarme har annonceret fire informationsmøder om det forestående arbejde med en ny beredskabslovgivning for fjernvarmesektoren. Møderne finder sted i slutningen af november, henholdsvis begyndelsen af december og skal informere medlemmerne om det arbejde, der allerede nu er ved at tage form.

  Møderne har allerede vakt opmærksomhed hos medlemmerne, og Dansk Fjernvarme gentager sin opfordring til medlemmerne om at få meldt sig til, fordi det giver medlemmerne en mulighed for også at knytte bånd hinanden imellem, så de kan få en god start på det videre arbejde med beredskabet.

  - Medlemmerne kan bl.a. bruge møderne til at finde sammen med andre værker, der vil blive omfattet af de samme regler som dem selv.  Så kan de efterfølgende samarbejde for ved fælles kraft at kunne optimere deres indsats i fremtiden, forklarer udviklings- og projektchef i Dansk Fjernvarme Kim Behnke.

  Han understreger vigtigheden af, at medlemmerne allerede nu tager det alvorligt, at der på et senere tidspunkt – formentlig enten i slutningen af 2024 og begyndelsen af 2025 – kommer ny lovgivning med krav om beredskab, der gælder for fjernvarmesektoren.

  - I foråret arrangerer Dansk Fjernvarme kurser, der skal styrke medlemmernes mulighed for at imødekomme de krav, som den kommende lovgivning vil stille. Derfor er det fx også vigtigt for medlemmerne allerede nu at gøre sig klart, hvilke medarbejdere de vil dedikere til arbejdet med beredskab, lyder opfordringen fra Kim Behnke.

  Der bliver som nævnt i alt fire informationsmøder i de kommende uger – to bliver afviklet i Fjernvarmens Hus i Kolding, mens de to øvrige bliver afholdt i Aars henholdsvis Køge. Møderne bliver alle afholdt fra kl. 16 til kl. 17.30, og det bliver bl.a. med deltagelse fra Energistyrelsen, der vil komme med et oplæg på møderne.

  Derudover bliver der også afviklet et webinar den 8. december. Det er målrettet de medlemmer, der ikke er i stand til at være med på de fysiske møder, og det bliver afviklet fra kl. 10.30 til kl. 12.00.

  Andre klikkede på...