Gå til hovedindhold
Produktion
Energiforbrug
Varmekilder

2023 bød på rekordhøj produktion af sol- og vindkraft

Strømmen blev grønnere sidste år, hvor el fra sol- og vindkraft dækkede 63 procent af elforsyningen set over hele året. Det skriver Energistyrelsen.

22. mar. 2024
 • Læs op

Indhold

  Sol- og vindkraft stod for 63 procent af den danske elforsyning set over hele 2023. Dermed er der tale om en rekordhøj produktion, fremgår det af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

  Det skyldtes især en stor stigning i produktionen på danske solcelleanlæg, der steg hele 53 procent i 2023 sammenlignet med året før. Samtidig faldt CO2-udledningen fra energiforbruget med 4,8 procent viser den foreløbige energistatistik for 2023, som Energistyrelsen udgiver fredag.

  Det samlede forbrug af vedvarende energi steg i 2023 med 1,6 procent og dækkede dermed knap 44 procent af Danmarks faktiske energiforbrug.

  Stigningen var især drevet af en stigning i produktionen af sol- og vindkraft på henholdsvis 53 procent og 2 procent, og derudover en vækst i biogasproduktionen på 11 procent. Forbruget af biomasse faldt i modsætning hertil med godt 2 procent

  Fald i forbruget af fossile brændsler

  Det faktiske energiforbrug faldt med 1,1 procent i 2023 i forhold til året før. Udviklingen var båret af et stort fald i forbruget af kul på 35,0 procent og et mindre forbrug af naturgas på 2,7 procent.

  Mere statistik fra Energistyrelsen

  Det store fald i kulforbruget skyldtes blandt andet en mindre produktion af el på de danske kraftværker på grund af en kombination af, at nettoimporten af elektricitet steg fra 5 PJ til 11 PJ, og at vindkraft- og særligt solcelleanlæg producerede mere strøm i 2023 og således tilsammen dækkede 63,1 procent af elforsyningen.

  Fald i CO2-udledningen fra energiforbrug

  Som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler, faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget med 4,8 procent i 2023. Når emissionerne fra energiforbrug korrigeres for temperaturudsving og brændselsforbrug knyttet til nettoelimport, ses et fald på 2,6 procent.

  Andre klikkede på...