Gå til hovedindhold
Produktion
Forsyningssikkerhed
Klima- & Miljøforhold

Der skal flere solceller på tagene i hovedstadskommunerne

12 kommuner i hovedstadsområdet og forsyningsselskabet HOFOR går sammen om at undersøge mulighederne for at danne et selskab, der kan opsætte solceller på de kommunale bygninger.

22. mar. 2024

Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Sætter man solceller op på tagene, kan bygningerne derfor spille en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi. Foto: Hofor.

 • Læs op

Indhold

  Hovedstadskommunerne indgår i et ambitiøst samarbejde om solceller på tage af kommunale bygninger, der skal sætte strøm til den grønne omstilling. Udover kommunerne er også Hofor med i det nye samarbejde, fremgår det af en pressemeddelelse.

  Initiativet bliver bl.a. lanceret som det første af sin art – på grund af det tværkommunale samarbejde – og det skal føre til solceller på skoler, plejehjem og idrætshaller.

  Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og bygninger spiller derfor en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi.

  Derudover er danskerne meget positive overfor solceller på tage. Cirka ni ud af ti danskere er positive overfor solceller på industritage, det viser en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse gennemført for DTU i 2022.

  - Vi skal have mere fart på den grønne omstilling og udnytte alle muligheder, så det er helt oplagt at udnytte mulighederne i de mange tage, som står ubenyttet hen. Sætter vi solceller op, kan vi dække strømforbruget med lokal grøn strøm. Det vil både skabe en lokal grøn omstilling og gøre bygningernes klimamæssige fodaftryk grønnere, siger Susanne Juhl, der er formand for HOFORs bestyrelse.

  Nye muligheder lovgivningsmæssigt

  Udfordringen har tidligere været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, hvilket gjorde det administrativt bøvlet og dyrt for kommunerne. Men nye regler gør det nu muligt for kommuner og regioner at oprette ét selskab til at håndtere solceller på egne tagarealer og bygninger. Regler og regulering gør det dog stadig svært at få regnskabet til at balancere.

  - Det er en helt ny vej, der ikke er gået før, så der er meget, der skal falde på plads både juridisk og finansielt, inden vi er oppe at køre. Lovgivningen er helt ny, og ingen har erfaringer med et sådant selskab, så vi må se, hvad der er muligt, men vi har viljen til at arbejde for mere grøn strøm, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

  Solceller på tagene fra 2025

  Ideen er at danne sig fælles erfaringer med det nye selskab, og derfor er der dialog med nogle kommuner om at opstarte pilotprojekter, hvor der sættes solceller på kommunalt ejede bygninger – så man kan samle praktiske erfaringer, inden modellen bliver rullet ud i alle de involverede kommuner.

  Ambitionen er, at rammerne for selskabet vil være på plads senere i år, og at HOFOR med pilotprojekterne kan begynde at sætte de første solceller op senest i 2025.

  - I København vil vi rigtig gerne gøre brug af solens energi til grøn strøm, men tung jura og bureaukrati har længe spændt ben for at komme ordentligt i gang med solceller. Derfor er jeg glad for, at vi nu i samarbejde med HOFOR får undersøgt mulighederne for at danne et selskab, så vi forhåbentlig kan udnytte solens energi endnu bedre i den grønne omstilling af hovedstaden, siger Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i Københavns Kommune.

  Andre klikkede på...