Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Konverteringer
Produktion

Få styr på at dimensionere ledninger

Hvis du gerne vil være skarpere i din dialog med leverandører, så du selv kan dimensionere mindre ledningsprojekter, har Dansk Fjernvarme et godt tilbud.

24. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Deltagerne på ”Dimensionering af ledninger, trin II” kan se frem til en både intens og lærerig dag i Fjernvarmens Hus i Kolding den 9. september. Målet for deltagerne er nemlig, at de skal tage hjem fra kurset og kunne påtage sig dimensionering af mindre ledningsprojekter.

  Derudover er det også et mål med kurset, at deltagerne efterfølgende kan indgå i en kvalificeret dialog med leverandører og rådgivere omkring ledningsudbygning og dimensionering.

  På kurset vil den teoretiske baggrund for beregning af tryktab i rør blive gennemgået. Desuden vil deltagerne blive trænet i brug af nomogram samt Excel-programmer til beregning af tryktab.

  På kurset lærer du om

  • Fastlæggelse af varme- og effektbehov
  • Beregning af samtidighedsfaktor
  • Beregning af tryktab i ledningsstrækning og enkeltkomponenter
  • Anvendelse af nomogram til beregning af tryktab
  • Anvendelse af Excel-program til beregning af tryktab
  • Dimensionering af stikledninger
  • Energibesparelser ved renovering
  • Ledningsdimensionering i lavenergiområder
  • Gennemgang af forskellige simuleringsprogrammer og mulighederne i disse

  Som en rød tråd gennem kurset vil der blive arbejdet med dimensionering af et mindre net – lige fra vurdering af varmebehovet, dimensionering af stik- og gadeledninger og til beregning af det realiserede tryktab.

  Hydrauliske og termiske simuleringsprogrammer vil kort blive introduceret med fokus på at belyse mulighederne i disse.

  Kurset vil være struktureret om gennemgang af teori og eksempler på slides og tavle. Derudover en del praktiske øvelser på pc. Du bedes medbringe egen pc – eneste krav er, at der er Excel installeret. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du låne en pc af Dansk Fjernvarme.

  Kurset henvender sig primært til ansatte på fjernvarmeselskaber, der vil have en større forståelse for ledningsdimensionering og blive i stand til selv at dimensionere mindre ledningsprojekter.

  Det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du skal have deltaget på trin I-kurset eller have kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddagene samt samtidighedsbegrebet.

  Andre klikkede på...