Gå til hovedindhold
Klima- & Miljøforhold
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Fjernvarmedeklaration: CO2-rangering vil blive opdateret årligt

Efter dialog med Energistyrelsen er der kommet ny afklaring om, hvordan CO2-rangeringen skal bruges. Opdateringen sker årligt, og fjernvarmedeklarationen skal tage udgangspunkt i den nyeste.

08. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Tidligere i år opdaterede Energistyrelsen deres CO2-rangeringen, så fjernvarmeselskaberne skal bruge nye grænseværdier (se dem længere nede), når de indplacerer deres farve i forhold til alternative varmeforsyninger.

  Nye grænseværdier og opdeling i øst og vest

  Ændringen er trådt i effekt nu, så alle skal bruge den nye rangeringsmodel. Energistyrelsen har besluttet at de fremover anvender miljødeklarationen på el, fremfor den generelle el deklaration, både for fjernvarmen og individuel varmepumpe, til fastsættelse af grænseværdien mellem “gul” og “grøn rangering. Det betyder desværre at grænsen imellem gul og grøn strammes meget op, og nogle fjernvarmeværker vil derfor opleve, at de går fra grøn til gul. Det er naturligvis ærgerligt, men det skyldes ensretning i beregningsmetode mellem fjernvarme og individuel varmepumpe.

  Samtidig er miljødeklarationen for el nu opdelt i Øst- og Vestdanmark. Det har indflydelse for dem der bruger el, men det har også indvirkning på rangeringsmodellens grænseværdier, og det skal der tages højde for, når mande udarbejder en ny deklaration.

  De p.t. gældende grænseværdier kan ses herunder eller ses her ens.dk:

  De nyeste emissioner for el som brændsel for DK1 og DK2 med 200% metoden fra 2022:  

  Årlige opdateringer af rangeringsmodellen

  Energistyrelsen vil årligt opdatere CO2-rangeringen, så den følger ændringerne i gennemsnitsværdierne for el, der bliver opdateret af Energinet. Fremadrettet vil Energistyrelsen bestræbe sig på at udgive den opdaterede CO2-rangering tidligere end ved årsskiftet. Fjernvarmeselskaberne skal altid bruge den nyeste CO2-rangering, som er tilgængelig på energistyrelsens hjemmeside: ens.dk.

  Hvad betyder ændringen i praksis?

  Årstallet for rangeringen, f.eks. 2022 henviser til, hvilken miljødeklaration for el Energistyrelsen har brugt til at beregne rangeringen. I vil stadig kunne bruge jeres nyeste tal, f.eks. hvis I udarbejder jeres næste deklarationen i februar 2025, vil I kunne bruge 2024 data, selvom der på det tidspunkt kun er en ’rangeringsmodel 2023’. I skal altid bruge den nyeste CO2-rangering.

  Det forventes ikke, at fremtidige deklarationer vil ændres lige så drastisk som den i år. Det store fald i grøn-gul grænsen skyldes, at Energistyrelsen nu bruger miljødeklarationen for el i stedet for den generelle el deklaration til at beregne grænseværdierne. Som beskrevet ovenfor.

  Det er vigtigt at være opmærksom på farven i jeres fjernvarmedeklaration. I må kun markedsføre fjernvarmen som grøn med henvisning til lyskrydset (grøn farve i CO2-rangeringen).

  Andre klikkede på...