Gå til hovedindhold
Jura
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Hvidvaskregler gælder ikke for fjernvarmeselskaber

Medlemmer af Dansk Fjernvarme er ikke omfattet af reglerne i Hvidvaskloven, hvis de alene leverer fjernvarme.

11. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme har modtaget henvendelser fra flere medlemsselskaber, der har modtaget et nyhedsbrev fra et advokatselskab, der oplyser om de tiltag, der kræves for at imødegå risici for hvidvask. Nyhedsbrevet er bl.a. rettet mod selskabernes bogholdere.

  Dansk Fjernvarme har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, der umiddelbart er af samme opfattelse som Dansk Fjernvarme, nemlig at fjernvarmeselskaberne ikke er omfattet af legimitationskravene til kunderne, som det ellers fremgår af nyhedsbrevet fra advokatselskabet.

  - På baggrund af TV-2 serien ”Den sorte Svane” er der meget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, terrorfinansiering m.m. Fjernvarmeselskaberne er dog næppe i den største risiko, men har pligt til at reagere, hvis de oplever at kunder eller leverandører opfører sig mistænkeligt, udtaler Birthe Boisen, jurist og chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  Hvis man på fjernvarmeselskabet får kendskab til og har en formodning om hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal man straks indberette det til Hvidvasksekretariatet.

  Hvidvasksekretariatet vil derefter foretage en vurdering af sagen, så den kan blive undersøgt nærmere, hvis det er relevant. Fjernvarmeselskaberne er selvfølgelig også velkomne til at kontakte Dansk Fjernvarme for en vurdering.

  Andre klikkede på...