Gå til hovedindhold
Projekter & Planlægning
Medlemmer
Dansk Fjernvarme

Risikostyring hjælper på store anlægsprojekter

Når fjernvarmeselskaber tager fat på større anlægsprojekter, er det vigtigt med effektiv risikostyring af projekterne. Dansk Fjernvarme tilbyder i maj kursus om risikostyring.

15. apr. 2024
 • Læs op

Indhold

  Store som små anlægsprojekter bliver konstant påvirket af nye krav, ændringer og forandringer. Det stiller krav til projektlederen, der netop skal være forudseende og opmærksom på såvel usikkerheder som hændelser, der kan påvirke projektet i negativ retning.

  Derfor tilbyder Dansk Fjernvarme nu et kursus - Få styr på risikoprocessen og kom nemmere i mål med dine projekter – hvor deltagerne bliver skarpe på at planlægge og iværksætte handlinger for proaktivt at imødegå, styre og minimere risici.

  - Effektiv risikostyring i fjernvarmeprojekter er afgørende for at kunne navigere i mulige udfordringer, sikre sig over for uforudsete hændelser, og opretholde et stabilt projekt flow. Risikostyring giver mulighed for at træffe gode beslutninger tidligt i projektforløbet og hjælper med at undgå økonomiske risici, forklarer konsulent i Dansk Fjernvarme, Mads Mørup.

  Efter kursus er du som deltager:

  • Undervist i de grundlæggende forhold, der gør sig gældende for arbejdet med risici i projekter
  • Udstyret med en række principper for effektiv risikostyring
  • Trænet i risikoprocessen og de væsentligste værktøjer for styring af risici
  • Gjort opmærksom på roller og ansvar ifm. projekters risikostyring
  • Blevet bevidst om, hvordan individers mentalitet er udslagsgivende for risikoarbejdet i projekter.
  • Indhold på kursusdagen (1 dag):
  • Grundlæggende forståelse for, hvordan usikkerheder og risici er en del af projektledelse og -styring
  • Mentalitet og risikostyring
  • Roller og ansvar
  • Risikoprocessen
  • Grundlæggende værktøjer og indsatser for håndtering af risici
  • Principper for daglig risikostyring
  • Hvordan du kan måle dit projekts risikoniveau

  Hvis den ansvarlige projektleder – fx på et konverteringsprojekt – griber ind for sent, kan det koste mange ressourcer og kræve energi fra hele organisationen for at få projektet på rette kurs igen, nævner Mads Mørup.

  På kurset – der finder sted over én kursusdag den 2. maj og et opfølgende webinar den 24. maj – lærer deltagerne at etablere en god og effektiv risikoproces, samt hvordan denne indarbejdes i hverdagen.

  - Når man arbejder med større projektor kan forsinkelser have store konsekvenser, både omkostningsmæssigt men især ved utilfredse interessenter, siger Mads Mørup og uddyber:

  – Her kan risikostyring hjælpe med at identificere potentielle tidsplansudfordringer og give mulighed for at minimere forsinkelserne. Alt i alt hjælper risikostyring med at minimere negative konsekvenser og maksimere mulighederne for bæredygtig udvikling og langsigtet succes.

  Andre klikkede på...