Gå til hovedindhold

Dansk Fjernvarme ånder lettet op: Biomasse forbliver vedvarende energi

LÆS I DAG: Regeringen åbner for udskudt selskabsgørelse af forbrændingsanlæg. TLV Forsyning på vej med fjernvarme i plastikrør til gasramte kronjyder. Fjernvarmen rykker tættere på i flere landsbyer. Stort projekt får lunken modtagelse.

31. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  EnergiWatch:
  Dansk Fjernvarme ånder lettet op: Biomasse forbliver vedvarende energi

  Danske fjernvarmeforbrugere slipper for milliardregning efter EU-aftale om vedvarende energi. Aftalen, der blev indgået torsdag morgen, betyder nemlig, at biomasse også i fremtiden bliver regnet for at være vedvarende energi.

  - Det er meget positivt, for det betyder, at fjernvarme fortsat kan være med til at bidrage til den grønne omstilling, og det betyder, at mange andre EU-lande også kan begynde deres omstilling væk fra kul og gas, siger Maria Dahl Hedegaard, konsulent i Dansk Fjernvarme, til EnergiWatch.

  Diskussionerne har gået på, at Parlamentet firkantet sagt har ønsket at dele biomasse op i to kategorier: primær og sekundær. Og parlamentets forhandlingsposition var så, at primær biomasse ikke længere skulle tælle som vedvarende energi.

  Det har EU-landene været imod, for det ville betyde, at det for mange, herunder Danmark ville være svært at nå deres mål for brugen af vedvarende energi.  Og den armlægning har EU-landene altså vundet i forhold til det reviderede direktiv.

  - Vores beregninger viser, at det potentielt kunne komme til at koste mellem 1,6 og 2,7 mia. kroner og måske endda mere, og den regning ville der kun være et sted at sende hen: til forbrugerne, siger Maria Dahl Hedegaard.

  *****

  CleanTechWatch:
  Regeringen åbner for udskudt selskabsgørelse af forbrændingsanlæg

  Dansk Fjernvarme har været stærkt kritisk over et lovforslag om affaldsforbrænding, og nu har regeringen valgt at igangsætte en ny høringsperiode. Det Energistyrelsen, der torsdag meddeler, at igangsættes en ny høringsperiode til lovforslaget om affaldsforbrændingssektoren, der ellers havde høringsfrist 14. marts.

  Ifølge CleanTechWatch vil regeringen konkret give mulighed for en dispensation fra den oprindelige tidsfrist for selskabsgørelsen i 2025 for de kommunale affaldsforbrændinger, der som følge af gæld vurderes at få svært ved at blive stiftet som selskaber jævnfør selskabsloven.

  ”Der indføres dispensation for tidspunkt for selskabsgørelse, under helt særlige betingelser, hvor der kan være risiko for, at et eksisterende anlæg ikke kan indskydes i et A/S eller ApS, fordi anlæggets forpligtelser vurderes at overstige aktiverne,” skriver Energistyrelsen i høringsmaterialet.

  Håndsrækningen til den kommunale affaldssektor kommer, efter flere parter i den oprindelige høringsperiode har betonet visse forbrændingers manglende muligheder for at blive omdannet til aktieselskaber eller anpartsselskaber.

  ”Hvis gælden i et selskab er højere end forventet indtjening, vil der vil ikke kunne udstedes den vurderingsberetning i forbindelse med stiftelse/kapitaludvidelsen, som er en forudsætning efter selskabsloven. Dermed kan selskabet simpelthen ikke stiftes,” påpeger for eksempel Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme i deres fælles høringssvar til det oprindelige lovudkast.

  *****

  GridTech:
  TLV Forsyning på vej med fjernvarme i plastikrør til gasramte kronjyder

  TLV Forsyning er ved at etablere tre satellit-projekter i Randers Kommune, der skal forsyne Assentoft, Spentrup og Øster Bjerregrav med fjernvarme. Det bliver projekter, hvor der tages plastikrør i brug for at undgå ventetiden på de eftertragtede certifikatsvejsere, skriver GridTech.

  TLV Forsyning har dermed valgt at se bort fra traditionelle stålrør til distributionsnettet og i stedet ladet sig inspirere af lande syd for grænsen, der i langt højere grad gør brug af fiberforstærkede plastikrør.

  Det giver en række fordele i en tid, hvor der dels er efterspørgsel på de traditionelle materialer, ligesom der mangler over 1.000 certifikatsvejsere til at etablere fjernvarme landet over. Plastikrørene har nemlig den altoverskyggende fordel, at der ikke skal certifikatsvejsere til at samle dem.

  - De her plastikrør har den fordel, at de kan samles med pres fittings, hvilket betyder, at der ikke skal en smed ud for at certifikatsvejse de her 12 meter lange rør sammen rundt i en by, hvor der måske skal lægges 70-80 kilometer rør. I stedet kommer de her plastikrør i ruller af 150 meter, hvilket gør det betydeligt hurtigere at etablere, siger TLV-direktør Michael Christensen, der allerede har erfaringer med udrulningen af plastikrørene i selskabet eksisterende fjernvarmeområde.

  - Vi lavede et projekt i vores eget nuværende område, hvor vi har 40-50 bebyggelser og en stor skole, som vi slog sammen med et andet varmeværk, der ligger 2,2 kilometer væk. Der lagde vi de her plastikrør ned – en twin-ledning på 2 x 90 millimeter rør. De 2,2 kilometer rør lagde vi på otte dage, hvilket slet ikke lade sig gøre med stålrør.

  *****

  SN.dk:
  Fjernvarmen rykker tættere på i flere landsbyer

  Mange nye områder kan få fjernvarme inden udgangen af 2028. Det vurderer Hillerød Forsyning, som nu har analyseret samfundsøkonomi og kundegrundlag i de nye, mulige fjernvarmeområder, som blev identificeret i Hillerød Kommunes varmeplan. Det skriver SN.dk.

  Det ser lovende ud i Brødeskov, Nørre Herlev, Uvelse, Tulstrup, Alsønderup, Lystrup, Nødebo og Gadevang, og dermed er muligheden for etablering af fjernvarme i de områder rykket ét skridt nærmere, skriver forsyningen i en pressemeddelelse torsdag.

  I nogle områder kan der etableres fjernvarme, uden at der lægges nye transmissionsledninger. Men i fire transmissionsfingre, der rækker ud over kommunegrænserne, er det forudsætningen, at Hillerød Forsyning arbejder sammen med varmeselskaber i nabokommunerne. Det samarbejde arbejder forsyningen videre med.

  Hillerød Forsynings analyser bliver nu gennemgået af Hillerød Kommunes forvaltning og derefter forelagt byrådet i juni. Hvis byrådet godkender planen, skifter de nævnte områder fra lysegrøn til grøn i kommunens varmeplan, mens de få, resterende områder bliver røde.

  *****

  Fyens Stiftstidende:
  Stort projekt får lunken modtagelse

  En pris på 62.000 kroner for at blive tilsluttet fjernvarmenettet betyder, at udrulning af fjernvarme i Ørbæk og Refsvindinge har fået en lunken modtagelse. Især fordi NFS har tilbudt forbrugerne i Aunslev mellem Nyborg og Ullerslev at blive koblet på for 6.500 kroner.

  Varmechef Jimmy Jørgensen pegede under et møde med over 400 fremmødte fra området på, at der er længere til Ørbæk end til eksempelvis Aunslev, og at det kommende fjernvarmeprojekt for Refsvindinge og Ørbæk derfor er forbundet med større udgifter til rørlægning og andet.

  - Tilslutningsafgiften på 62.500 kroner er ganske rigtig større end i Aunslev, men det er stadig et mindre beløb end forsyningsselskabets samlede udgifter til projektet. Med andre ord så betaler forbrugerne i Nyborg en del af gildet for, at borgerne i Ørbæk og Refsvindinge kan få fjernvarme, konstaterede varmechefen ifølge Fyens Stiftstidende.

  Mens direktør Erik Hansen for NFS i sit svar fokuserede på de mange prisstigninger, der er sket i løbet af 2022, hvilket også omfatter prisen på de lån, som selskabet skal optage for at kunne gennemføre projektet.

  I projektet skal man op på en tilslutning på mindst 60 procent, før de 1300 husstande i de to byer kan få fjernvarme.

  *****

   

  Andre klikkede på...