Gå til hovedindhold
Kursus
Cybersikkerhed & Beredskab
Administration & Økonomi

Beredskab: Brand og sikring i det klassiske beredskab

Den kommende Beredskabslov stiller nye krav – og det får betydning for dit selskab. Få den nyeste viden om dokumentation og afrapportering omkring brand og generel sikring af anlæg.

Brand og sikring er del af beredskabsplanen og skal fremadrettet afrapporteres i den samlede beredskabsplan til bestyrelse og myndighed (Energistyrelsen). Der skal arbejdes ud fra en risikobaseret tilgang. Der skal forebygges, kunne modstå og siden genoprette drift efter hændelser.

Kurset består af indlæg fra eksterne eksperter og faglig sparring. Du hører indlæg fra DBI Brand og Sikring A.m.b.a., Kibo Sikring A/S, et fjernvarmeselskab og Dansk Fjernvarme. Indlægsholderne er med hele dagen, og det giver dig en unik mulighed for faglig dialog med eksperter på området.

Du taler også med kolleger i branchen om egne udfordringer i det kommende arbejde.

Kurset giver dig

  • viden om nye krav til dokumentation og registrering angående brandbeskyttelse og sikring af anlæg, herunder samarbejde med leverandører og brandmyndigheder. De nye krav er i forlængelse af de nuværende krav til brand og sikring
  • indblik i, hvordan der kan opbygges fornøden sikring ud fra risikobaseret tilgang
  • information om brandbeskyttelse i relation til brændsler, elektrificering og de stingende mængder IT-/OT-udstyr
  • mulighed for at tale med kolleger i branchen om egne udfordringer i arbejdet med brand og sikring

Værd at vide

Forsyningsselskaberne skal udarbejde en samlet dokumentation ud fra en risikobaseret tilgang. Planerne skal være veldokumenterede og gerne verificerede.

Lovforslagene forventes færdigbehandlede i Folketinget i slutningen af 2024 og forventes at træde i kraft i første kvartal af 2025.

Er kurset noget for dig?

Kurset henvender sig til dig, der er driftsleder, leder eller bestyrelsesmedlem i et fjernvarme- eller forsyningsselskab omfattet af den nye Beredskabslovgivning.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Dansk Fjernvarme

09.30 Dokumentation og registrering
Andreas P. Norstedt, DBI Dansk Brand og Sikring a.m.b.a.

Krav til dokumentation og registrering af brandbeskyttelse og sikring af anlæg, herunder samarbejde med leverandører og brandmyndigheder.

Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.

10.45 Pause

11.00 Opbygning af fornøden sikring
Troels Ejsing Bak, Kibo Sikring A/S

Opbygning af fornøden sikring ud fra risikobaseret tilgang.
Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.

12.00 Frokost

12.45 Netværk del 1

Netværket drøfter udfordringer og muligheder på baggrund af egne spørgsmål til de processer, der ligger foran os. 

13.30 Brand og sikring i praksis

Jan Clement og Allan Mortensen, Aars Fjernvarme

Aars Fjernvarme fortæller om deres erfaring med brand.

14.00 Kaffe og kage

14.15 Beredskabslovgivningen og særlige vilkår i fjernvarme- og fjernkølingssektoren
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

Netværkets muligheder for videndeling og samarbejde, særlige vilkår i forsyningssektoren samt muligheder gennem DFH.

14.45 Netværk del 2

På baggrund af netværk del 1 mødes gruppen igen og udvælger punkter, som behandles yderligere.

15.30 Opsamling og evaluering

15.45 Tak for i dag

De nye beredskabsniveauer – NIS2 og CER

Bemærk, at særlige forpligtelser som sygehuse og ”blå blink” og/eller særlige erhvervskunder kan medføre, at selskabet rykker et niveau op.

Opdeling af selskaber på niveau efter varmelevering 

Kursus

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

EU-direktiv om NIS2

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

EU-direktiv om CER

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Risiko- og sårbarhedsanalyser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Brand og sikring i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja


Læs mere om beredskabskurserne i menuen nedenfor.

Der gives rabat ved deltagelse på flere kurser – rabatten kan deles mellem forskellige medarbejdere fra samme selskab.

1. kursus 3880 ekskl. moms
2. kursus 10 % rabat
3. kursus 15 % rabat
4. kursus 20 % rabat
5. kursus 25 % rabat
6. kursus 30 % rabat
7. kursus 35 % rabat


I praksis skal alle kursister fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab for hver kursusgang.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Dansk Fjernvarme tilbyder en række kurser om både EU-direktiverne NIS2 og CER samt det klassiske beredskab.

Beredskab: EU-direktiv om NIS2

Formålet med NIS2-direktivet er at skabe et højere og mere ensartet niveau for cybersikkerhed på tværs af EU’s medlemsstater – og det får betydning for arbejdet i dit selskab.

Bliv klar til at starte processen mod en sikker digital infrastruktur med implementering af NIS2, få indblik i compliance og indgåelse af bæredygtige samarbejder med ekstern leverandør.
Læs mere her.

Beredskab: EU-direktiv om CER

Nye opgaver venter dig i forbindelse med EU-direktivet CER, der handler om kritiske anlæg og infrastruktur. Kurset forbereder dig på processen, så du bedre kan møde fremtidige krav og etablere samarbejde og kontrakter med leverandører.
Læs mere her.

Beredskab: Risiko- og sårbarhedsanalyser

Er du bestyrelsesmedlem, driftsleder eller leder i et fjernvarme- eller fjernkølingsselskab? Så er du i en unik position til at støtte organisationen i arbejdet med de kommende regler og krav for risiko- og sårbarhedsanalyser (ROS-analyser).

Dette kursus forbereder dig på arbejdet med ROS-analyser, så dit selskab kan overholde standarder og krav til bl.a. dokumentation af ROS-planer, risk management og resiliensplan.
Læs mere her.

Beredskab: Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til at imødekomme de nye krav for beredskabsplaner til kritiske anlæg og infrastruktur? På dette kursus kaster vi lys på de kommende regler og krav til beredskabsplaner samt på arbejdet med beredskabsplaner i praksis.
Læs mere her.

Beredskab: IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

IT- og OT- systemer er konstant under angrebsforsøg fra bl.a. IT-kriminelle. Hvordan står din organisation i forhold til de nye krav og regler til dokumentation af beredskabsplaner for både IT- og OT-anlæg og fysiske anlæg? Har I planer for at beskytte og siden genoprette driften efter f.eks. et hackerangreb? Hvilke krav stiller I til jeres leverandører?

Sæt gang i processen, så dit selskab kan imødekomme krav og regler om IT- og OT-beredskabsplaner.
Læs mere her.

Beredskab: Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til arbejdet med sikring af kontrolrum som en integreret del af den overordnede beredskabsplan? Kontrolrum er større SCADA-systemer, men også mindre CTS- og SRO-anlæg.

På kurset kaster vi lys på de kommende regler og krav til kontrolrumsplaner, øvelser med deltagelse fra leverandør og beredskabstilsyn.
Læs mere her.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.