Gå til hovedindhold
Kursus
Cybersikkerhed & Beredskab
Administration & Økonomi

Beredskab: EU-direktiv om CER

Nye opgaver venter dig i forbindelse med EU-direktivet CER, der handler om kritiske anlæg og infrastruktur. Kurset forbereder dig på processen, så dit forsyningsselskab bedre kan møde fremtidige krav og etablere samarbejde og kontrakter med leverandører.

Critical Entities Resilience (CER) er et direktiv fra EU, der har til formål at styrke modstandsdygtigheden i den kritiske infrastruktur med bl.a. krav til at identificere og re-etablere funktioner igen efter f.eks. hybride angreb eller naturkatastrofer.

Kurset består af indlæg fra eksterne eksperter og faglig sparring. Du hører indlæg fra Kibo Sikring A/S, DBI Dansk Brand og Sikring A.m.b.a., Bureau Veritas og Dansk Fjernvarme. Indlægsholderne er med hele dagen, og det giver dig en unik mulighed for faglig dialog med eksperter på området.

Du taler også med kolleger i branchen om egne udfordringer i det kommende arbejdet med kritiske anlæg og infrastruktur.

Kurset giver dig

  • viden om rammer og vilkår fra CER-direktivet og hvordan du kan opbygge fornøden sikring ud af risikobaseret tilgang
  • indsigt i krav til dokumentation og registreringer angående brandbekæmpelse og sikring af anlæg
  • information om krav til standarder, dokumentation, verifikation og krisehåndtering
  • viden, så du kan indgå samarbejde med ekstern leverandør om sikring af de fysiske anlæg og etablering af ledelse for krisehåndtering
  • introduktion til, at dit selskab efterfølgende kan anvende organiseringen af krisehåndtering i andre sammenhænge

Værd at vide

CER-direktivet skal implementeres i dansk lovgivning for alle berørte sektorer.

Lovforslagene forventes færdigbehandlede i Folketinget i slutningen af 2024 og forventes at træde i kraft i første kvartal af 2025.

Er kurset noget for dig?

Kurset henvender sig til dig, der er driftsleder, leder eller bestyrelsesmedlem i et fjernvarme- eller forsyningsselskab omfattet af CER-direktivet.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Dansk Fjernvarme

09.30 CER-direktivet og fornøden sikring
Introduktion til CER-direktivet og fokus på, hvordan et selskab kan arbejde med at opbygge fornøden sikring ud fra risikobaseret tilgang.
Indlæg med tid til spørgsmål og debat.
Troels Ejsing Bak, KIBO Sikring A/S

10.45 Pause

11.00 Krav til dokumentation og registreringer
Krav til dokumentation og registreringer angående brandbekæmpelse og sikring af anlæg.
Indlæg med tid til spørgsmål og debat.
Jesper Florin, DBI Dansk Brand og Sikring a.m.b.a.

12.00 Frokost

12.45 Krav til standarder, dokumentation, verifikation og krisehåndtering
Forestående krav til standarder, dokumentation, verifikation og krisehåndtering.
Indlæg med tid til spørgsmål og debat.
Jens Bertelsen, Bureau Veritas

13.45 Netværk del 1: Hvilke processer ligger foran os?
Netværket drøfter udfordringer og muligheder på baggrund af egne spørgsmål om de processer, der ligger foran os.

14.15 Kaffe og kage

14.30 Den nye Beredskabslovgivning
Tidsplan for nye regler, Energistyrelsens budskaber, vejledninger og muligheder gennem DFH.
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.00 Netværk del 2
På baggrund af netværk del 1, udvælger gruppen fokuspunkter, som behandles yderligere.

15.30 Opsamling og evaluering

15.45 Tak for i dag

De nye beredskabsniveauer – NIS2 og CER

Bemærk, at særlige forpligtelser som sygehuse og ”blå blink” og/eller særlige erhvervskunder kan medføre, at selskabet rykker et niveau op.

Opdeling af selskaber på niveau efter varmelevering 

Kursus

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

EU-direktiv om NIS2

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

EU-direktiv om CER

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Risiko- og sårbarhedsanalyser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Brand og sikring i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja


Læs mere om beredskabskurserne i menuen nedenfor.

Der gives rabat ved deltagelse på flere kurser – rabatten kan deles mellem forskellige medarbejdere fra samme selskab.

1. kursus 3880 ekskl. moms
2. kursus 10 % rabat
3. kursus 15 % rabat
4. kursus 20 % rabat
5. kursus 25 % rabat
6. kursus 30 % rabat
7. kursus 35 % rabat


I praksis skal alle kursister fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab for hver kursusgang.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Dansk Fjernvarme tilbyder en række kurser om både EU-direktiverne NIS2 og CER samt det klassiske beredskab.

Beredskab: EU-direktiv om NIS2

Formålet med NIS2-direktivet er at skabe et højere og mere ensartet niveau for cybersikkerhed på tværs af EU’s medlemsstater – og det får betydning for arbejdet i dit selskab.

Bliv klar til at starte processen mod en sikker digital infrastruktur med implementering af NIS2, få indblik i compliance og indgåelse af bæredygtige samarbejder med ekstern leverandør.
Læs mere her.

Beredskab: Risiko- og sårbarhedsanalyser

Er du bestyrelsesmedlem, driftsleder eller leder i et fjernvarme- eller fjernkølingsselskab? Så er du i en unik position til at støtte organisationen i arbejdet med de kommende regler og krav for risiko- og sårbarhedsanalyser (ROS-analyser).

Dette kursus forbereder dig på arbejdet med ROS-analyser, så dit selskab kan overholde standarder og krav til bl.a. dokumentation af ROS-planer, risk management og resiliensplan.
Læs mere her.

Beredskab: Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til at imødekomme (de nye) krave(ne) for beredskabsplaner til kritiske anlæg og infrastruktur? På dette kursus kaster vi lys på de kommende regler og krav til beredskabsplaner, samt på arbejdet med beredskabsplaner i praksis.
Læs mere her.

Beredskab: IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

IT- og OT- systemer er konstant under angrebsforsøg fra bl.a. IT-kriminelle. Hvordan står din organisation i forhold til (de nye? krav og regler til dokumentation af beredskabsplaner for både IT- og OT-anlæg og fysiske anlæg? Har I planer for at beskytte og siden genoprette driften efter f.eks. et hackerangreb? Hvilke krav stiller I til jeres leverandører?

Sæt gang i processen, så dit selskab kan imødekomme krav og regler om IT- og OT-beredskabsplaner.
Læs mere her.

Beredskab: Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til arbejdet med sikring af kontrolrum som en integreret del af den overordnede beredskabsplan? Kontrolrum er større SCADA-systemer, men også mindre CTS- og SRO-anlæg.

På kurset kaster vi lys på de kommende regler og krav til kontrolrumsplaner, øvelser med deltagelse fra leverandør og beredskabstilsyn.
Læs mere her.

Beredskab: Brand og sikring i det klassiske beredskab

Den kommende Beredskabslov stiller nye krav -  og det får betydning for dit selskab. Få den nyeste viden om dokumentation og afrapportering omkring brand og generel sikring af anlæg.
Læs mere her.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.