Gå til hovedindhold
Kursus
Cybersikkerhed & Beredskab
Administration & Økonomi

Beredskab: EU-direktiv om NIS2

NIS2 er EU-direktiv om net- og informationssikkerhed, version 2. Formålet er at skabe et højere og mere ensartet niveau for cybersikkerhed i EU – og det får betydning for arbejdet i dit forsyningsselskab. Start processen mod en sikker digital infrastruktur med implementering af NIS2, få indblik i compliance og indgåelse af bæredygtige samarbejder med ekstern leverandør.

NIS2 er EU-direktiv om Net og Informations Sikkerhed, version 2. NIS2 omhandler bl.a. cyber- og informationssikkerhed, beskyttelse af IT-og OT-systemer på fysiske domæner, samt den obligatoriske aftale om Cyber Incident Respons.

Kurset består af indlæg fra eksterne eksperter og faglig sparring. Du hører indlæg fra TD-K A/S, Dubex A/S, Conscient Systems og Dansk Fjernvarme. Indlægsholderne er med hele dagen, og det giver dig en unik mulighed for faglig dialog med eksperter på området.

Du taler også med kolleger i branchen om egne udfordringer i det kommende arbejde med cybersikkerhed.

Kurset giver dig

  • viden om rammer, krav og vilkår fra EU-direktivet
  • indblik i processen med at blive NIS2 compliant og at indgå samarbejde med IT/OT leverandører
  • oplysninger om krav og indhold af aftale om obligatoriske Cyber Incident Response og SektorCERT
  • informationer om NIS2 i relation til anden IT-sikkerhed, GDPR og integration i organisationen
  • en tidsplan for nye regler, Energistyrelsens budskaber, vejledninger og ansvar

Deltag på kurset, og bliv bedre rustet til at møde kommende krav og etablere samarbejder med leverandører og interessenter samt drøft udfordringer med dine kolleger i branchen.

Værd at vide

Lovforslagene forventes færdigbehandlede i Folketinget i slutningen af 2024 og forventes at træde i kraft i første kvartal af 2025.

Er kurset noget for dig?

Kurset henvender sig til dig, der er direktør, driftsleder eller sidder i bestyrelsen i et fjernvarmeselskab eller forsyningsselskab omfattet af NIS2-direktivet.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Dansk Fjernvarme

09.30 NIS2 og compliance
Introduktion til EU-direktivet om NIS2, herunder

  • hvordan man bliver NIS2 compliant
  • hvad man kan være opmærksom på i samarbejder med IT- og OT-leverandører

Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.
Kasper Winding og Niels Vestergaard, TD-K A/S

10.45 Pause

11.00 Cyber Incident Response og SektorCERT
Præsentation af den obligatoriske Cyber Incident Response, herunder

  • krav og indhold af aftale
  • Cyber Incident Response og SektorCERT

Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.
Sofie Freja Christensen, Dubex A/S

12.00 Frokost

12.45 NIS2 og IT-sikkerhed, GDPR og integration i organisationen
Introduktion til NIS2 og IT-sikkerhed, herunder GDPR og integration i organisationen.
Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.
Tor Valstrom, Conscient Systems

13.45 Netværk del 1: Hvilke processer ligger foran os?
Netværket drøfter udfordringer og muligheder på baggrund af egne spørgsmål til de processer, der ligger foran os.

14.15 Kaffe og kage

14.30 Den nye Beredskabslovgivning – særlige vilkår i forsyningssektoren med NIS2
Tidsplan for nye regler, Energistyrelsens budskaber, vejledninger samt muligheder gennem DFH.
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.00 Netværk del 2
På baggrund af netværks første drøftelser udvælges fokuspunkter, som behandles yderligere.

15.30 Opsamling og afslutning

15.45 Tak for i dag

De nye beredskabsniveauer – NIS2 og CER

Bemærk, at særlige forpligtelser som sygehuse og ”blå blink” og/eller særlige erhvervskunder kan medføre, at selskabet rykker et niveau op.

Opdeling af selskaber på niveau efter varmelevering 

Kursus

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

EU-direktiv om NIS2

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

EU-direktiv om CER

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Risiko- og sårbarhedsanalyser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Brand og sikring i det klassiske beredskab

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja


Læs mere om beredskabskurserne i menuen nedenfor.

Der gives rabat ved deltagelse på flere kurser – rabatten kan deles mellem forskellige medarbejdere fra samme selskab.

1. kursus 3880 ekskl. moms
2. kursus 10 % rabat
3. kursus 15 % rabat
4. kursus 20 % rabat
5. kursus 25 % rabat
6. kursus 30 % rabat
7. kursus 35 % rabat


I praksis skal alle kursister fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab for hver kursusgang.

Hvis du deltager på beredskabskurser to dage i træk, har du mulighed for at tilvælge overnatning (du skal selv sørge for middag).

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

 

Dansk Fjernvarme tilbyder en række kurser om både EU-direktiverne NIS2 og CER samt det klassiske beredskab.

Beredskab: EU-direktiv om CER

Nye opgaver venter dig i forbindelse med EU-direktivet CER, der handler om kritiske anlæg og infrastruktur. Kurset forbereder dig på processen, så du bedre kan møde fremtidige krav og etablere samarbejde og kontrakter med leverandører.
Læs mere her.

Beredskab: Risiko- og sårbarhedsanalyser

Er du bestyrelsesmedlem, driftsleder eller leder i et fjernvarme- eller fjernkølingsselskab? Så er du i en unik position til at støtte organisationen i arbejdet med de kommende regler og krav for risiko- og sårbarhedsanalyser (ROS-analyser).

Dette kursus forbereder dig på arbejdet med ROS-analyser, så dit selskab kan overholde standarder og krav til bl.a. dokumentation af ROS-planer, risk management og resiliensplan.
Læs mere her.

Beredskab: Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til at imødekomme de nye krav for beredskabsplaner til kritiske anlæg og infrastruktur? På dette kursus kaster vi lys på de kommende regler og krav til beredskabsplaner samt på arbejdet med beredskabsplaner i praksis.
Læs mere her.

Beredskab: IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

IT- og OT- systemer er konstant under angrebsforsøg fra bl.a. IT-kriminelle. Hvordan står din organisation i forhold til de nye krav og regler til dokumentation af beredskabsplaner for både IT- og OT-anlæg og fysiske anlæg? Har I planer for at beskytte og siden genoprette driften efter f.eks. et hackerangreb? Hvilke krav stiller I til jeres leverandører?

Sæt gang i processen, så dit selskab kan imødekomme krav og regler om IT- og OT-beredskabsplaner.
Læs mere her.

Beredskab: Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til arbejdet med sikring af kontrolrum som en integreret del af den overordnede beredskabsplan? Kontrolrum er større SCADA-systemer, men også mindre CTS- og SRO-anlæg.

På kurset kaster vi lys på de kommende regler og krav til kontrolrumsplaner, øvelser med deltagelse fra leverandør og beredskabstilsyn.
Læs mere her.

Beredskab: Brand og sikring i det klassiske beredskab

Den kommende Beredskabslov stiller nye krav – og det får betydning for dit selskab. Få den nyeste viden om dokumentation og afrapportering omkring brand og generel sikring af anlæg.
Læs mere her.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.