Gå til hovedindhold
Kursus
Cybersikkerhed & Beredskab
Administration & Økonomi

Beredskab: Risiko- og sårbarhedsanalyser i det klassiske beredskab

Er du bestyrelsesmedlem, driftsleder eller leder i et fjernvarme- eller fjernkølingsselskab? Så er du i en unik position til at støtte dit selskab i arbejdet med de kommende regler og krav for risiko- og sårbarhedsanalyser (ROS-analyser). Dette kursus forbereder dig på arbejdet med ROS-analyser, så dit selskab kan overholde standarder og krav til bl.a. dokumentation af ROS-planer, risk management og resiliensplan.

ROS er en forkortelse for risiko- og sårbarhedsanalyse, som del af klassisk beredskab. Beredskabsloven omfatter kritiske anlæg og infrastrukturer, der skal kunne forebygge, modstå og siden genoprettes efter hændelser. ROS-analysen tager udgangspunkt i beskrevne trusselsscenarier fra Energistyrelsen.

Kurset består af indlæg fra eksterne eksperter og faglig sparring. Du hører indlæg fra Energistyrelsen, DBI Dansk Brand, Sikring A.m.b.a., Bureau Veritas, et fjernvarmeselskab og Dansk Fjernvarme. Indlægsholderne er med hele dagen, og det giver dig en helt særlig mulighed for faglig dialog med eksperter på området.

Du taler også med kolleger i branchen om egne udfordringer i det kommende arbejdet med risiko- og sårbarhedsanalyser.

Du får viden om

  • kommende regler krav og arbejdet med risiko- og sårbarhedsanalyse, beredskabstilsyn og vejledninger
  • kriterier for højere niveauplacering af fjernvarmeselskaber
  • risk management, resiliensplan og awareness
  • det forestående arbejdet med ROS-planer i praksis, herunder dokumentationskrav for risiko- og sårbarhedsanalyser
  • risikobaseret vurdering af scenarier og mulige hændelser som grundlag for beredskabsrapporter
  • fordele ved at selskaber samarbejder mht. indsigt og medarbejdere
  • vejledninger og tilbud fra DFH

Værd at vide

Lovforslagene forventes færdigbehandlede i Folketinget i slutningen af 2024 og forventes at træde i kraft i første kvartal af 2025.

Er kurset noget for dig?

Kurset henvender sig til dig, der er driftsleder, leder eller bestyrelsesmedlem i et fjernvarme- eller forsyningsselskab omfattet af den nye Beredskabslovgivning.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation
Dansk Fjernvarme

09.30 Beredskabstilsynet – fra indkaldelse til gennemførelse
Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.
Benjamin Rathcke og Jacob Fjældhøj, Energistyrelsen

10.45 Pause                       

11.00 Risk management
Risk management, resiliensplan og awareness.
Indlæg med tid til spørgsmål og faglig sparring.
Andreas P. Norstedt, DBI Dansk Brand og Sikring a.m.b.a.

12.00 Frokost

12.45 Dokumentation og verifikation
Det forestående arbejde med ROS-planer med fokus på dokumentationskrav og verifikation.
Indlæg med tid til spørgsmål.
Jens Bertelsen, Bureau Veritas

13.30 Netværk del 1: Hvilke processer ligger foran os?
Netværket drøfter udfordringer og muligheder på baggrund egne spørgsmål til de processer, der ligger foran os.

14.00 Kaffe og kage

14.15 Erfaringer med ROS-analyser
ROS-analyser, udfordringer og muligheder i praksis.
Johannes Hellesøe Veje, Sønderborg Fjernvarme 

14.40 Den nye Beredskabslovgivning og særlige vilkår i forsyningssektoren
Særlige vilkår i forsyningssektoren og muligheder gennem DFH.
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.00 Netværk del 2
Grupper mødes for at drøfte udfordringer og muligheder i forbindelse med risiko- og sårbarhedsanalyser.

15.30 Opsamling og evaluering

15.45 Tak for i dag

De nye beredskabsniveauer – NIS2 og CER

Bemærk, at særlige forpligtelser som sygehuse og ”blå blink” og/eller særlige erhvervskunder kan medføre, at selskabet rykker et niveau op.

Opdeling af selskaber på niveau efter varmelevering 


Læs mere om beredskabskurserne i menuen nedenfor.

Der gives rabat ved deltagelse på flere kurser – rabatten kan deles mellem forskellige medarbejdere fra samme selskab.

1. kursus 3880 ekskl. moms
2. kursus 10 % rabat
3. kursus 15 % rabat
4. kursus 20 % rabat
5. kursus 25 % rabat
6. kursus 30 % rabat
7. kursus 35 % rabat


I praksis skal alle kursister fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab for hver kursusgang.

Hvis du deltager på beredskabskurser to dage i træk, har du mulighed for at tilvælge overnatning (du skal selv sørge for middag).

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Dansk Fjernvarme tilbyder en række kurser om både EU-direktiverne NIS2 og CER samt det klassiske beredskab.

Beredskab: EU-direktiv om NIS2

Formålet med NIS2-direktivet er at skabe et højere og mere ensartet niveau for cybersikkerhed på tværs af EU’s medlemsstater – og det får betydning for arbejdet i dit selskab.

Bliv klar til at starte processen mod en sikker digital infrastruktur med implementering af NIS2, få indblik i compliance og indgåelse af bæredygtige samarbejder med ekstern leverandør.
Læs mere her.

Beredskab: EU-direktiv om CER

Nye opgaver venter dig i forbindelse med EU-direktivet CER, der handler om kritiske anlæg og infrastruktur. Kurset forbereder dig på processen, så du bedre kan møde fremtidige krav og etablere samarbejde og kontrakter med leverandører.
Læs mere her.

Beredskab: Beredskabsplaner i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til at imødekomme de nye krav for beredskabsplaner til kritiske anlæg og infrastruktur? På dette kursus kaster vi lys på de kommende regler og krav til beredskabsplaner samt på arbejdet med beredskabsplaner i praksis.
Læs mere her.

Beredskab: IT- og OT-beredskabsplaner i det klassiske beredskab

IT- og OT- systemer er konstant under angrebsforsøg fra bl.a. IT-kriminelle. Hvordan står din organisation i forhold til de nye krav og regler til dokumentation af beredskabsplaner for både IT- og OT-anlæg og fysiske anlæg? Har I planer for at beskytte og siden genoprette driften efter f.eks. et hackerangreb? Hvilke krav stiller I til jeres leverandører?

Sæt gang i processen, så dit selskab kan imødekomme krav og regler om IT- og OT-beredskabsplaner.
Læs mere her.

Beredskab: Kontrolrum og øvelser i det klassiske beredskab

Er din organisation klar til arbejdet med sikring af kontrolrum som en integreret del af den overordnede beredskabsplan? Kontrolrum er større SCADA-systemer, men også mindre CTS- og SRO-anlæg.

På kurset kaster vi lys på de kommende regler og krav til kontrolrumsplaner, øvelser med deltagelse fra leverandør og beredskabstilsyn.
Læs mere her.

Beredskab: Brand og sikring i det klassiske beredskab

Den kommende Beredskabslov stiller nye krav – og det får betydning for dit selskab. Få den nyeste viden om dokumentation og afrapportering omkring brand og generel sikring af anlæg.
Læs mere her.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.