Gå til hovedindhold

Lokalmøderne bliver genstartet i september

I foråret var det nye tiltag, Lokalmøder, en stor succes. Det bliver gentaget i september og oktober med seks nye lokalmøder med forskellige emner.

Lokalmøderne var en succes i tiden frem mod sommerferien. Nu genoptager Dansk Fjernvarme møderne hos medlemmerne. Foto: Dansk Fjernvarme.

Indhold

  Medlemmerne af Dansk Fjernvarme tog godt imod de lokale møder, der blev lanceret i foråret. Derfor bliver tiltaget fortsat her i efteråret, hvor der indtil videre er planlagt seks møder – kendt som Lokalmøder – i løbet af september og oktober.

  Idéen er, at medlemmer henvender sig til Dansk Fjernvarme med et eller to emner, som de gerne vil have fokus på, og at de så tager initiativ til at indkalde og stå for arrangementet. Dansk Fjernvarme bidrager med en indlægsholder eller flere, forklarer seniorkonsulent og projektleder Ole Juhl.

  - Vi har via dialog med medlemmer i begyndelsen af 2023 fundet frem til, at netop konceptet med en række af lokale møder vil være det rigtige. Det søsatte vi i månederne op til sommerferien, og responsen har været meget positiv. Derfor fortsætter vi med konceptet, siger han.

  Det første møde finder sted den 14. september, hvor Præstø Fjernvarme byder indenfor til mødet, der er sat til at begynde kl. 16 og varer frem til kl. 20.30. Emnet for mødet i Præstø er projektforslag, udbud og etablering.

  Der vil i løbet af aftenen være fokus på projektsamarbejde med kommunen og borgerne samt økonomistyring, finansieringsmuligheder og tariffer. Det bliver medarbejdere fra sekretariatet hos Dansk Fjernvarme, der står for indlæg og fungerer som tovholdere på den diskussion, der måtte komme undervejs.

  Det næste møde finder sted allerede den 20. september hos Smørum Kraftvarme, hvor emnet er det gode bestyrelsesarbejde og styrkede ressourcer til organisationen.

  - Eller kort sagt, hvordan tiltrækker vi ressourcer, og hvordan styrker vi dem vi har. Udgangspunktet for dialogen er Dansk Fjernvarmes ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” samt ”Hvad kan outsourcing bruges til?”, siger Ole Juhl.

  Kommentarer

  Andre klikkede på...