Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Medlemmer
Ledelse & Bestyrelse

Aftenkursus i bestyrelsesarbejde for mindre fjernvarmeselskaber

Bliv klædt på i det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde for mindre fjernvarmeselskaber på endagskursus i Fjernvarmens Hus, Kolding.

11. jun. 2024
Tekst af Karen Grønning Mikkelsen, kgm@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Der bliver stillet krav om, at Danmark i 2030 har grøn og fossilfri fjernvarme. Derfor bliver der også stillet krav til, at bestyrelserne i landets fjernvarmeselskaber kan arbejde strategisk, langsigtet og helhedsorienteret med selskabets største muligheder og udfordringer.

  Derfor henvender dette kursus sig specifikt til en målgruppe nemlig bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer eller ledere i mindre fjernvarmeselskaber. I  fremtiden er der behov for at fjernvarmeselskabernes bestyrelser bliver endnu skarpere på rammerne for selskabernes bestyrelsesarbejde, påpeger leder af Kurser & Events Lisbeth Aagaard Mountfield.

  - Kurset er relevant at deltage i, hvis du gerne vil blive skarpere på, hvilken ramme du arbejder inden for og hvilke forventninger, der er til ens bestyrelsesarbejde.

  Og tilføjer:

  - Kurset hjælper også deltagerne med at navigere i det arbejde, som de er valgt til at udføre.   

  På kurset, som er et aftenkursus, bliver der sat fokus på, hvordan bestyrelse og ledelse kan arbejde professionelt og værdiskabende under de rammer og vilkår, der gælder for fjernvarmeselskaber med et mindre varmesalg.

  Til endagskurset bliver der også sat fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og samspil, hvordan bestyrelsen og ledelsen kan involvere og engagere sine andelshavere, og hvordan fjernvarmeselskabet kan arbejde med at være en synlig og relevant aktør som varmeudbyder.

  Kurset tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, som er gældende for mindre fjernvarmeselskaber med et varmesalg på 0-100 TJ.

  Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet.

  Når aftenskurset er afholdt, er det Lisbeth Aagaard Mountfields forventning, at deltagerne føler sig klædt på til anvende deres nye viden i praksis hos selskaberne.

  - Jeg håber deltagerne føler, at de har fået en overordnet forståelse for konteksten både politisk og juridisk. Og at de er komfortable med Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

  Andre klikkede på...