Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Rammevilkår & Regulering
Konverteringer

Dansk Fjernvarme: Grønt selvmål af regeringen

Regeringens ambitioner for grøn omstilling og udfasning af russisk gas afløses af bureaukrati og økonomisk usikkerhed for varmeforbrugerne med ny aftale om bl.a. prisloft på fjernvarme.

01. jul. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Præcis to år efter, at et politisk flertal indgik ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”, er Folketingets partier på vej med ny økonomiske regulering af fjernvarmesektoren.

  Efter to år med fuldt fokus på grøn omstilling og udfasning af naturgas samt efter en række konkrete og konstruktive anbefalinger fra den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe NEKST er vi i Dansk Fjernvarme forundrede over for, hvordan brikkerne er landet i denne aftale.

  - Resultatet er nedslående for de selskaber, der dagligt arbejder for den grønne omstilling, og man kan roligt konstatere, at usikkerheden for selskaberne ved at foretage grønne investeringer og udfasning af naturgas i danske hjem ikke bliver mindsket, men tværtimod øget. Det står i skærende kontrast til formålet med den aftale, der blev indgået for to år siden. Her var det bærende element netop et politisk ønske om øget sikkerhed for grønne investeringer, så vi kan blive uafhængige af fossil energi og komme videre med den grønne omstilling, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

  Vi kigger nu ind i en regulering, hvor der sendes et klart – men hamrende forkert – signal til fjernvarmeforbrugerne i mindst en tredjedel af selskaberne om, at de burde finde sig en anden opvarmningsform end fjernvarme.

  Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  Selskaber skal i gabestok

  Sammen med prisloftet kommer et nyt ”udskamningssystem”, hvor myndighederne nu vil udskamme de selskaber, der ligger over et loft, som ikke afspejler forbrugernes virkelighed. Det skal ske ved at offentliggøre de pågældende selskabers  navne og sætte dem på en liste, hvor forbrugerne får at vide, at deres selskab er under særligt skærpet tilsyn. Det til trods for, at der i langt de fleste tilfælde er gode forklaringer på de enkelte selskabers priser. Herunder, at flere selskaber har høje priser som følge af politiske beslutninger.

  - Vi kigger nu ind i en regulering, hvor der sendes et klart – men hamrende forkert – signal til fjernvarmeforbrugerne  i mindst en tredjedel af selskaberne om, at de burde finde sig en anden opvarmningsform end fjernvarme. Vi har et velfungerende fjernvarmesystem, som sparer forbrugerne for milliarder af kroner hvert eneste år, og som danske virksomheder samtidig bruger mange midler på at sælge til resten af Europa. Det virker helt uforståeligt, når fjernvarmen er et af de vigtigste klimaredskaber, vi har til at drive en grøn omstilling og være spydspids i at smide gas på porten i danskernes boliger, siger Kim Mortensen.

  Gift for grønne investeringer

  Hos de danske fjernvarmeselskabers brancheforening er man dybt forundrede over det forslag til udmøntning af klimaaftalen, som nu er lagt på bordet. Organisationen mener, at det er den helt forkerte vej at gå, hvis målet er billig, forsyningssikker og ikke mindst grøn energi.

  Taget i betragtning, at fjernvarmesektoren omsætter for i størrelsesordenen 30 mia. kr. årligt, virker det besynderligt at indføre et omfattende bureaukrati for en teoretisk besparelse på 0,1 promille.

  Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  Aftalen lægger op til, at fjernvarmen skal sammenlignes med de teoretisk set mindst mulige  omkostninger til en individuel varmepumpe, uden fx at inddrage forskelle mellem opvarmningsformerne eller forbrugernes omkostninger ved at skifte. Der tages heller ikke hensyn til, at den fælles fjernvarme pålægges flere økonomiske byrder, flere administrative begrænsninger og strammere økonomisk regulering, mens der ikke tænkes i at pålægge individuelle løsninger samme byrder. Derudover tilsidesætter man alle de systemfordele som fjernvarmen giver i forhold til at sikre forsyningssikkerheden, ikke mindst i elsystemet.

  - Der er ikke behov for mere usikkerhed og mere uigennemsigtigt bureaukrati nu. Der er behov for rammevilkår, der sikrer, at selskaberne kan investere i langsigtede grønne løsninger, og det bliver i sagens natur udfordret, hvis man nu sår alvorlig tvivl om grundlaget og sikkerheden for investeringerne.

  - Med det forslag, der her ligger på bordet, kan vi naturligvis ikke anbefale selskaberne at fortsætte med fjernvarmeprojekter, der skal udfase naturgas i danske hjem eller andre investeringer i grøn omstilling, hvis resultatet er, at de risikerer at blive udskammet over for deres kunder som sat under skærpet tilsyn, siger Kim Mortensen.

  Mere bureaukrati, som fjernvarmekunderne skal betale for

  Dansk Fjernvarme undrer sig særligt over, at det af oplægget til den nye regulering fremstår som en ren tilståelsessag, at der er tale om en regulering, som ender med at koste og ikke spare fjernvarmeforbrugerne for penge. Således vil  Forsyningstilsyn og myndigheder med aftalen skulle ansætte yderligere medarbejdere for 6,7 millioner kroner, mens nettobesparelsen for samfundet er beregnet til 2,3 millioner kroner. I dette regnskab er ikke medregnet de mange millioner, som selskaberne skal bruge til at administrere denne nye bureaukratiske regulering.

  - Taget i betragtning, at fjernvarmesektoren omsætter for i størrelsesordenen 30 milliarder kroner årligt, virker det besynderligt at indføre et omfattende bureaukrati for en teoretisk besparelse på 0,1 promille. Den eneste vinder ved denne øvelse er dem, der ønsker, at der skal ansættes flere kolde hænder, hvilket ikke rimer på de udmeldinger, vi har hørt fra regeringen på andre områder, udtaler Kim Mortensen.

  Kommentarer

  Andre klikkede på...