Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Dansk Fjernvarme

NECCS: Første CCS-pulje i Danmark med flere vindere

Selvom puljen leverer mindre end forventet, så er afgørelse om NECCS-pulje et vigtigt skridt på vejen til at modne markedet for CO2-fangst, mener Dansk Fjernvarme.

17. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Energistyrelsen har netop offentliggjort, at tre aktører har afgivet tilbud i forbindelse med det andet danske udbud til fangst, transport og lagring af CO₂. Dermed vil aktørerne fange, transportere og lagre samlet 0,16 mio. ton biogen CO₂ om året i en støtteperiode på otte år fra 2026. Forventningen med udbuddet var dog lagring af samlet set 0,5 mio. ton CO₂ om året i støtteperioden.

  - Stort tillykke til aktørerne med tildelingen af de statslige puljemidler til negative emissioner. Udviklingen af markedet for negative emissioner er afgørende for, at vi kan holde temperaturstigningerne i skak. Den opfattelse deles også af FN’s klimapanel (IPCC) siger Jannick Hauschildt Buhl, der er Områdechef for CCUS og PtX i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

   - Selvom puljeafgørelsen ikke leverer de forventede mængder, så er det stadig en stor dag for det grønne Danmark og for udviklingen af CCS, at der nu er kommet afgørelse af NECCS-puljen. Dermed kan vi fortsætte udvikling og modningen af sektoren for CO₂-fangst, hvilket kommer os alle til gavn.

  Når det ikke er lykkedes at indgå aftaler, der sikrer den fulde forventede reduktion, kan det bl.a. skyldes, at kravet om lagring allerede fra 2026 kunne afholde en række aktører fra at byde. Det er et krav, som Dansk Fjernvarme før har peget på som værende problematisk for konkurrencen om midlerne.

  - Det er ikke en optimal løsning at opkræve en CO₂-afgift fra affaldsenergiselskaberne med den ene hånd for derefter at give pengene tilbage med den anden hånd.

  Jannick Hauschildt Buhl, Områdechef for CCUS og PtX i Dansk Fjernvarme

  Derfor opfordrer brancheorganisationen, hvis medlemmer tæller alle affaldsenergianlæggene og de biomassebaserede kraftvarmeværker, hvor CO₂-fangst især er aktuelt, til at de kommende udbud indrettes så optimalt som muligt, og sikrer at konkurrencen øges, så der kan leveres på de fulde forventede mængder. En lang række af Dansk Fjernvarmes medlemmer står nemlig fortsat klar til at byde ind i de kommende udbud og levere store CO2-reduktioner til de danske klimamål.

  Skatteministeriet spænder ben for udviklingen af CO₂-fangst

  I slutningen af april planlægger Skatteministeriet at fremsætte et lovforslag om delvis implementering af ‘Aftale om grøn skattereform for industri mv.’ fra juni 2022. I lovforslaget lægges op til, at de danske affaldsenergianlæg fremover skal betale CO₂-afgift, selvom de fanger og lagrer CO₂’en, og derfor ikke længere udleder CO₂ til atmosfæren. Det strider imod ambitionen om, at sparede afgifter skal være et af de bærende elementer i at udrulle CCS på markedsvilkår.

  Dansk Fjernvarme har i den forbindelse præsenteret to konkrete løsningsforslag, som Skatteministeriet ikke for nuværende ønsker at gå videre med. I stedet vil Skatteministeriet have ændret designet af de kommende CCS-udbud i 2024 og 2025 for at kompensere de selskaber, der som følge af Skatteministeriets lovforslag stilles ringere i konkurrencen om puljemidler end planlagt.  I udbudsdesignet til puljen skal affaldsenergianlæggene således kompenseres for den betalte CO₂-afgift, hvis det står til Skatteministeriet. 

  - Det er ikke en optimal løsning at opkræve en CO₂-afgift fra affaldsenergiselskaberne med den ene hånd for derefter at give pengene tilbage med den anden hånd. Selvom vi er glade for, at Skatteministeriet i det mindste vil søge en midlertidig løsning i udbudsbetingelserne, så skal vi ikke glemme, at udbudsdesignet til CCS-puljen skal statsstøttegodkendes i EU. Derfor ser jeg det som en usikker og risikabel vej at gå, når der ser ud til at være gode og reelle løsninger, der kan implementeres med det samme, siger Jannick Hauschildt Buhl og fortsætter

  - Det er vigtigt, at vi lærer af udfordringerne med at opnå de forventede reduktioner i NECCS-puljen, og derfor ikke spænder flere snubletråde ud for os selv i de kommende udbud.

  Branchen bakker fuldt ud op om Regeringens ambitioner om at bruge CO2-fangst som et værktøj mod klimaforandringerne. Det er dog vigtigt at holde øjnene på bolden og se fremad: Skatteministeriet skal fjerne benspændene i det kommende lovforslag, og overskydende midler fra NECCS-puljen skal fortsat bruges til udviklingen af markedet for CO₂-fangst. Det er afgørende for, at sektoren kan levere stort på klimamålsætningerne i 2030.

  Andre klikkede på...