Gå til hovedindhold

Trods skuffelse: Dansk Fjernvarme kalder resultat af første CCS-pulje for ”en stor dag”

LÆS I DAG: Ministeren er ikke vred, ministeren er skuffet: CCS-pulje skyder langt under målet. Tre projekter skal indfange 160.000 ton CO2 om året. Forlader bestyrelse efter fjernvarmeskandale. Mindre virksomheder jagter i stigende grad de grønne elkøbsaftaler. Politiet strammer op i kampen mod ransomwareforbrydelser. Fjernvarmens fremtid afgøres nu. For tredje gang i år: Milliarddyre Viking Link ramt af stort nedbrud.

18. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  GridTech:
  Trods skuffelse: Dansk Fjernvarme kalder resultat af første CCS-pulje for ”en stor dag”

  Selv om energiminister Lars Aagaard (M) langt fra kan være tilfreds med resultatet af NECCS-puljen, så påpeger Dansk Fjernvarme, at der er tale om en glædens dag, om end brancheorganisationen ikke tøver med at udpege forestående snubletråde for kommende udbud. Det skriver GridTech.

  - Selvom puljeafgørelsen ikke leverer de forventede mængder, så er det stadig en stor dag for det grønne Danmark og for udviklingen af CCS, at der nu er kommet afgørelse af NECCS-puljen. Dermed kan vi fortsætte udvikling og modningen af sektoren for CO₂-fangst, hvilket kommer os alle til gavn, fastslår Jannick Hauschildt Buhl.

  Han og Dansk Fjernvarme påpeger samtidig, at årsagen til den manglende målopfyldelse af udbuddet kan skyldes, at kravet om lagring allerede fra 2026 kan have afholdt en række aktører fra at byde.

  Et krav, som han og Dansk Fjernvarme før har peget på som værende problematisk for konkurrencen om midlerne.

  Derfor opfordrer Jannick Hauschildt Buhl og Dansk Fjernvarme til, at de kommende udbud indrettes så optimalt som muligt, så man sikrer, at konkurrencen øges, så der kan leveres på de fulde forventede mængder.

  *****

  Klimamonitor:
  Ministeren er ikke vred, ministeren er skuffet: CCS-pulje skyder langt under målet

  NECCS-puljen skulle have leveret en halv million tons i negative emissioner, men kun tre aktører har meldt sig og fået støtte til i alt fange og lagre 0,16 mio. tons CO2e. Klimaminister Lars Aagaard (M) lægger ikke skjul på sin skuffelse over resultatet, skriver Klimamonitor.

  Fangst og lagring af CO2 er udset til at spille en nøglerolle i det danske 2030-klimamål, men det går ikke helt efter planen. Og det lægger klimaministeren ikke skjul på i en pressemeddelelse onsdag.

  - Vi er i gang med at bygge en hel industri om CO2-fangst, anvendelse og lagring op fra bunden, så vi bliver klogere hele tiden – det er det her et ærgerligt eksempel på, siger Lars Aagaard i pressemeddelelsen og fortsætter:

  - Samtidig skal vi huske, at andre grene på træet vokser flot og godt. Sidste år lukkede vi det første store bud på CO2-fangst, de første lagringstilladelser er givet, de første internationale aftaler er underskrevet, og vi har fået ansøgninger i alle de udpegede områder for efterforskning og lagring i undergrunden på land.

  *****

  Ingeniøren.dk:
  Tre projekter skal indfange 160.000 ton CO2 om året

  160.350 ton om året. Så meget CO2 kommer der til at blive fanget og lagret med støtte fra statskassen på omkring 166,4 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen, der netop har tildelt støtte og underskrevet kontrakter med virksomhederne Biocirc CO2 og Bioman.

  Også Carbon Capture Scotland Limited har ifølge Ingeniøren.dk fået tildelt en kontrakt, men den endelige underskrift forventes først at ske i uge 17.

  - Der er tale om tre projekter, som på hver sin måde vil bidrage til udvikling og modning af CCS-værdikæden i Danmark. Fælles for alle tre projekter er, at de planlægger at lagre deres CO2 i Danmark, skriver Energistyrelsen, som har tildelt kontrakterne begyndende fra 2026 med udløb i 2032.

  Biocirc ejer otte biogasanlæg fordelt rundt omkring i Danmark og løber med størstedelen af pengene - knap 126,6 millioner kroner. Bioman ejes af biogaskoncernen Bigadan og har fået tilsagn om støtte på knap 28 millioner kroner til at fange og lagre 25.000 ton CO2 om året. De resterende lidt over 12 millioner går dermed til Carbon Capture Scotland Limited, der vil fange og lagre 4.660 ton.

  *****

  SN.dk:
  Forlader bestyrelse efter fjernvarmeskandale

  To af de i alt fem politisk udpegede medlemmer af Odsherred Forsynings bestyrelse har taget deres tøj og trådt ud af bestyrelsen. Det sker som følge af, at forsyningen er tvunget til at stoppe alle konverteringer til fjernvarme, fremgår det af SN.dk.

  I begyndelsen af april var det den tidligere bestyrelsesformand, Allan Andersen (S), der valgte at trække sig, og nu følger Maria Liv Holck (løsgænger) trop.

  - Jeg har ikke længere tillid til hverken direktionen eller bestyrelsesformanden, fortæller hun til Sjællandske Nyheder

  Maria Liv Holck tog plads i bestyrelsen i november sidste år. En plads hun overtog fra Nye Borgerliges Jesper Høgedal, og derfor har hun heller ikke haft indflydelse på de beslutninger, der er blevet truffet omkring fjernvarmen.

  - Jeg vil ikke stå på mål for de beslutninger. Det er en alvorlig økonomisk situation omkring fjernvarmeprojektet. Det risikerer at påvirke kommunens økonomi, forbrugerne og skatteborgerne, og der har ikke været nok transparens i de beslutninger, der har ført forsyningen til den situation vi står i nu, uddyber hun.

  Bestyrelsesformand Mathias Hansen (V), modtog udmeldelsen tirsdag.

  - Det står jo enhver frit for at gå. Ingen er tvunget til at sidde i en bestyrelse, og grundlæggende er det bedre at blive væk, hvis man ikke er enig i retningen, siger han til SN.dk.

  Sjællandske Nyheder erfarer, at byrådets S-gruppe har peget på Jette Sloth Nielsen som afløser for Allan Andersen, mens en afløser for Maria Liv Holck endnu er uafklaret.

  *****

  EnergiWatch:
  Mindre virksomheder jagter i stigende grad de grønne elkøbsaftaler

  Mindre virksomheder jagter nu i stigende grad en grøn profil ved at købe dedikeret grøn strøm og grønne certifikater fra elproducenter. Før var det kun store virksomheder som Google og Apple, der indgik PPAer i Danmark om køb af eksempelvis vindmølle-strøm, men flere mindre virksomheder indgår nu ifølge EnergiWatch de samme aftaler.

  - Det er en interessant udvikling, hvor mindre virksomheder efterspørger at købe grøn strøm gennem PPAer. Det var aftaler, vi tidligere så primært for de meget store virksomheder, men det breder sig nu ned blandt de mindre, siger partner i Accura, Anne-Sophie Bundesen.

  Hun forklarer, at tidligere kunne de små virksomheder ikke være med. Aftalerne er for komplekse og risikofyldte for de mindre virksomheder.

  - Men behovet er der. De vil gerne sikre sig, at den strøm, de køber, er direkte fra en vedvarende elproducent, og at der er styr på, hvor strømmen kommer fra. De vil, kan man sige, gerne kunne pege direkte på en vindmølle og sige, at herfra kommer min strøm, siger Anne-Sophie Bundesen til EnergiWatch.

  Hun siger, at virksomhedernes ”storytelling” omkring køb af grøn strøm er super relevant for dem, og denne storytelling nu kan blive en realitet for de mindre virksomheder ved introduktionen af mellemhandlere. Altså hvor virksomheder agerer mellemmænd og dermed indgår en PPA med henholdsvis en elproducent som sælger og en pulje af mindre virksomheder som slutkøbere.

  *****

  Ingeniøren.dk:
  Politiet strammer op i kampen mod ransomwareforbrydelser

  Internationalt samarbejde baseret på nye efterforskningsmetoder skal gøre livet mere surt for ransomwareforbrydere i Danmark. Det er meldingen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, fremgår det Ingeniøren.dk.

  Specialenheden har siden 2022 hjulpet landets politikredse med at efterforske de mest alvorlige ransomwareangreb, der i stigende grad rammer danske virksomheder. Men kigger man på antallet af anholdelser, har kampen tilsyneladende været uden det store held.

  Politiet ender nemlig ofte med at løbe panden mod en mur i de komplekse sager. Det er således ikke lykkedes at fange gerningspersonerne i nogen af de 272 ransomwaresager, som politiet har efterforsket de seneste tre år.

  Af den grund har man også hos politiet været nødt til at erkende, at risikoen ved at begå denne form for kompleks it-kriminalitet er lav. Det fortæller Lars Mortensen, der er politiinspektør i Nationalt Cyber Crime Center, som vi møder til et interview i specialenhedens kontorer i industrikvarteret.

  - Når politiet har henlagt 272 sager, så siger det også noget om, at risikoen ved at begå den her type af meget kompleks it-kriminalitet er lav. Den skulle meget gerne blive højere, og vi har jo allerede set nogle gode eksempler på internationale aktioner, hvor kriminelle også bliver anholdt og stillet til ansvar for deres forbrydelser, siger Lars Mortensen.

  - Det er derfor vigtigt for os, at vi deltager i de internationale politiaktioner, da det har den største effekt. Men det betyder også, at vi ikke altid kommer til at kunne stå med lige så mange anholdte i Danmark, som vi gør med andre typer af kriminalitet.

  *****

  SN.dk:
  Fjernvarmens fremtid afgøres nu

  Bestyrelsen for Faxe Forsyning skal i denne uge afgøre, om opbakningen til fjernvarmeprojektet i Faxe Ladeplads er nok til at gå videre med projektet. Fristen for interessetilkendegivelse udløb den 15. april, skriver SN.dk.

  - Nu er projektet oppe på omkring 62 procent med de sidste tilmeldinger, der er løbet ind her på falderebet, siger Timm Bochdam, projektchef i Faxe Forsyning til Sjællandske Nyheder.

  Målsætningen var en tilkendegivelsesprocent på 75 for hvert af de fire fjernvarmeprojekter i henholdsvis Karise, Rønnede, Dalby og Faxe Ladeplads, som Faxe Forsyning lagde ud med.

  De tre projekter i Karise, Dalby og Rønnede/Kongsted nåede kun tilkendegivelsesprocenter på henholdsvis 33, 35 og 36 og blev lagt i graven.

  Da den første tilkendegivelsesfrist udløb 1. november havde projektet i Faxe Ladeplads opnået en tilkendegivelsesprocent på 54, og fristforlængelsen har rykket tallet yderligere opad.

  - Der er stadig en chance for, at projektet bliver til noget i Faxe Ladeplads, men det er ikke sikkert, og jeg vil heller ikke foregribe begivenhedernes gang. Det er en beslutning, som bestyrelsen skal tage. Om det her er nok til, at projektet kan gå videre til den næste fase eller om det skal droppes. Vi har set på at skære projektet til, men det er en bestyrelsesbeslutning, om det skal ske, og den beslutning er ikke taget endnu, siger Timm Bochdam.

  *****

  Ingeniøren.dk:
  For tredje gang i år: Milliarddyre Viking Link ramt af stort nedbrud

  Elkabelforbindelsen Viking Link – der forbinder Danmark og England på tværs af Nordsøen - har vist sig at have en del børnesygdomme – og tirsdag var den gal igen med nedbrud på forbindelsen. Det skriver Ingeniøren.dk.

  Således meddelte britisk National Grid og danske Energinet tirsdag morgen den paneuropæiske elbørs, Nord Pool, at Viking Link-forbindelsen var ramt af et totalt nedbrud efter en »fejl« på forbindelsen, som i første omgang stod til først at blive løst natten mellem onsdag og torsdag i denne uge.

  Tirsdag eftermiddag kan Energinet dog over for Ingeniøren berette, at fejlen – der skyldtes et »bi-pol trip« tirsdag morgen – nu er udbedret.

  En fejl, der ifølge Energinet viste sig, efter man i sidste uge gennemførte nogle opdateringer på kontrolsystemerne, hvor nogle fejlbehæftede kommunikationskort uheldigvis blev installeret i systemet.

  Foruden Viking Link-forbindelsen har andre udenlandssøkabler også været plaget af udfordringer i løbet af den senere tid. Ikke mindst Cobra-kablet mellem Holland og Danmark, som tilbage i januar var nede i flere dage efter fejl på hollandsk side.

  Andre klikkede på...