Gå til hovedindhold

Platform for netværk

Dansk Fjernvarme faciliterer vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne og med omverdenen. Det sker eksempelvis igennem events, erfa-grupper og andre netværksinitiativer.

Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  På forskellig vis agerer Dansk Fjernvarme platform for, at medlemmerne kan netværke, udveksle erfaringer og dele viden.

  Centralt står de pt. otte erfa-grupper, hvor medlemmerne bidrager til fællesskabet og udviklingen i sektoren med deres viden og erfaringer, samtidig med at de lærer af andre.

  Formålet er, at den viden og de erfaringer, det enkelte varmeselskab ligger inde med, bliver til gavn for hele fjernvarmebranchen.

  Se alle Erfa-grupperne

  Erfa-grupperne er vedtægtsbestemte, men der er ingen krav til, hvor ofte de enkelte grupper skal mødes. Det afgør de enkelte grupper, der bliver sekretariatsbetjent af ansatte i Dansk Fjernvarme.

  Hver gruppe har nedsat en arbejdsgruppe med formand og flere medlemmer. Medlemmer af Dansk Fjernvarme kan være medlem af flere erfa-grupper, og medlemskabet af grupperne er gratis.

  Foruden erfa-grupperne skaber Dansk Fjernvarme platform for, at medlemmerne kan netværke på flere andre måder – herunder ikke mindst via mange events og arrangementer.