Gå til hovedindhold

Servicepartner: Den udstrakte hånd

Dansk Fjernvarme tilstræber at hjælpe medlemmerne videre, hvor foreningens eget virkefelt stopper. Som en servicepartner arbejder foreningen for, at medlemmerne kan få løst konkrete, udvalgte opgaver.

Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme kan gøre meget for sine medlemmer, men trods alt ikke alt. Eksempelvis er Dansk Fjernvarme ikke en rådgivningsvirksomhed med en rådgiveransvarsforsikring, og derfor kan foreningen ikke påtage sig konkret opgaveløsning, men alene yde generel rådgivning og vejledning.

  Alligevel kan foreningen være sine medlemmer behjælpelig selv uden for sit eget virkefelt. Det sker via en rolle som en form for servicepartner, hvor Dansk Fjernvarme baner vejen for at medlemmerne kan få løst konkrete opgaver på fordelagtig vis.

  Det sker blandt andet via etableringen af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), der på non-profit vis håndterer en række udvalgte, konkrete opgaver for mange varmeværker. Et andet eksempel er etableringen af EnergiCERT, der hjælper fjernvarmeselskaberne med at bekæmpe cybertruslen.

  Konstruktionerne for, hvordan Dansk Fjernvarme kan agere servicepartner for medlemmerne ved at bane vejen for konkret opgaveløsning, kan dog antage endnu flere former.

  Fjernvarmens Serviceordning blev således skabt, ved at brancheorganisationerne TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Fjernvarme i foråret 2005 gik sammen med Teknologisk Institut om at etablere en landsdækkende serviceordning for kvalitetssikrede eftersyn af brugerinstallationer.

  Endelig har Dansk Fjernvarme også foranlediget, at fjernvarmeselskaberne via deres medlemskab i foreningen har adgang til fordelagtige brancheaftaler inden for forsikringer (via Codan) og inden for pension (via AP Pension).

  Tankegangen om at løse opgaverne i fællesskab i fjernvarmesektoren går i virkeligheden langt tilbage, i og med at de tre meget veletablerede selskaber Dansk Fjernvarmes ProjektselskabSoftværket og Fjernvarmens Informationsfond er udtryk for samme tankegang. I disse tre selskaber har fjernvarmesektoren sit eget rådgivende ingeniørfirma, it-selskab og kommunikations- og markedsføringsbureau.

  Den dag i dag rummer Fjernvarmens Hus i Kolding alle tre selskaber.