Gå til hovedindhold
Konverteringer
Kundeforhold

Begynd her

Hvordan får du fjernvarme i et område, hvor der ikke i forvejen er et fjernvarmeselskab? En af mulighederne er at stifte sit eget. Det kræver først og fremmest tilslutning fra de fleste borgere i området. Her får du en guide til, hvordan du laver dit eget fjernvarmeselskab.

22. aug. 2022

Indhold

  Skal vi af med naturgassen i Danmark bliver det helt afgørende, at fjernvarmen også kommer ud til de landsbyer, som ligger isoleret fra de eksisterende fjernvarmenet i landet.

  ”Ø-varme”, ”fjernvarme-satellit”, ”lokalvarme”, ”klynge-forsyning”. Kært barn har mange navne. Denne guide omfatter opstart af ny kollektiv varmeforsyning i områder, som ligger langt fra det eksisterende fjernvarmenet.

  Faktisk ligger hele 30 procent af fjernvarmepotentialet (vurderet af Aalborg Universitet i Varmeplan Danmark 2021) i landsbyer, der er placeret mere end 5 kilometer fra allerede etablerede ledningsnet. Også her er der større efterspørgsel på fjernvarme end nogensinde, og skal fjernvarmen ud til dem, er der to muligheder: 1) Enten skal eksisterende fjernvarmeselskaber opføre og drive et nyt varmeværk og ledningsnet, som ikke kobles på selskabets nuværende net, eller 2) de lokale borgere skal etablere helt nye selskaber.

  Dansk Fjernvarme ønsker at understøtte en bæredygtig udrulning og drift af fjernvarme – både økonomisk og miljømæssigt – i Danmarks gas- og olielandsbyer. Dansk Fjernvarme anbefaler, at de eksisterende selskaber altid involveres i opstart af nye fjernvarme-ø’er. De eksisterende selskaber har erfaring og kan give sparring til de nye fjernvarmeselskaber. Og på sigt kan der muligvis indgås driftsfællesskaber eller andre strategiske samarbejder.  

  Vi har derfor lavet en guide til, hvordan du kommer i gang, samt hvor du kan få hjælp i processen. 

  En god start for borger-grupper, som ønsker fjernvarme, er at orientere sig:

  1. Hos de eksisterende fjernvarmeselskaber (Kontakt dit lokale selskab. Find det evt her.)
  2. Hos kommunen omkring varmeplanlægningen. Kontakt varmeplanlæggeren i din kommune.
  3. I offentlige registre og analyser om fjernvarmepotentialer.

  Vær opmærksom på, at det kræver en del ressourcer at etablere fjernvarme fra bunden. Dvs. mange frivillige timer fra lokale ildsjæle til eksempelvis at stemme dørklokker og have dialog med rådgivere og kommunen. Udarbejdelse af et projektforslag vil kræve i omegnen af 75.000-100.000 kroner afhængigt af størrelse og kompleksitet (spørg en konsulent for de aktuelle priser). Derudover kommer yderligere 100.000-125.000 kroner for teknisk, juridisk og økonomisk screening og forarbejde, hvis der skal startes et helt nyt selskab, og der ikke ligger en screeningsanalyse eller strategisk varmeplan i forvejen.

  Man skal også være opmærksom på, at planlægning og udrulning af kollektiv varmeforsyning tager tid. Der er blandt andet sagsbehandlingstid i kommunen, gravearbejde etc., så det kan sagtens tage 1½-2 år at få etableret fjernvarme i et nyt område.

  I bunden af artiklen her kan du se optagelser fra vores webinar: Hvordan etablerer du dit eget fjernvarmeselskab?

  Fjernvarme er en gammel teknologi, hvis anvendelse blev særlig aktuel på grund af energikriserne i 1970'erne, problemer med deponering af dagrenovation og CO2-problematikken. Ved hjælp af fjernvarmeteknologien kan man sikre, at ejendomme og virksomheder får varme samtidig med, at man reducere varmeproduktionens afhængighed af fossile brændsler og løse problemer i forbindelse med affaldshåndtering, byplanlægning og forurening. Fjernvarmeselskaberne er non profit-selskaber. Det betyder, at der ikke må generes overskud. Bliver der et overskud i selskabet, så betales overskuddet tilbage til kunderne allerede det følgende år.

  Der er i dag omkring 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. Med den nuværende fokus på klima og bæredygtighed har endnu flere fået øje på mulighederne i fjernvarme. Dertil kommer, at gaspriser og priserne på el har kurs mod himlen. Flere og flere områder, hvor der i dag ikke er fjernvarme, begynder at efterspørge fjernvarme, der er både bæredygtigt, men også fremtidssikret, da fjernvarme videredistribuerer varmt vand til opvarmning. Vandet opvarmes ved hjælp af overskudsvarme, varme fra flis, store energieffektive varmepumper, solvarme, vindmøller m.m. Det varme vand sendes så i rør ud til den enkelte forbruger, og det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeselskabet.

  I dag efterspørger mange fjernvarme som forsyning. Der konverteres tusindvis af kunder hvert år fra gasområder til fjernvarme. De fleste af disse områder kan forsynes med fjernvarme fra allerede eksisterende fjernvarmeselskaber, men der er fortsat områder i Danmark, hvor der ikke er etableret fjernvarmeselskaber, men hvor det med fordel kan etableres.

  Fjernvarmen har den store fordel (frem for de individuelle løsninger), at kunne trække på flere energikilder, når der skal produceres varme. Dette for at kunne levere en så lav varmeregning til forbrugerne som muligt. Desuden giver fjernvarmens fleksibilitetspotentiale og lag­ringsmuligheder af varmt vand en essentiel buffer til et el-system baseret på ved­varende energi. (Læs mere her.)

  Fjernvarme er kort fortalt varmt vand, som sendes i rør fra en eller flere centrale varmekilder til de enkelte ejendomme, der så bliver opvarmet med fjernvarme. Varmekilden kan som nævnt være kedler eller kraftvarmeværker (biomasse, affald eller andre restprodukter) eller store varmepumper, som trækker overskudsvarme ud af industrianlæg, søer, jorden, spildevandsanlæg etc.

  Fjernvarme er kollektiv forsyning og kræver, at der ikke er for langt mellem ejendommene, da der altid vil være et varmetab, der bliver større, jo længere vandet transporteres. 

  Der er ingeniørfirmaer, som hjælper med at finde ud af, om området er velegnet til fjernvarme, hvilke energiform, som er bedst, og hvad et projekt vil koste og meget mere. Læs mere her.

  Analysen Varmeplan Danmark 2021 anbefaler, at mindst 300.000 boliger, der i dag opvarmes med olie- eller naturgas, i fremtiden bør få grøn fjernvarme.

  Aalborg Universitet har i forbindelse med Varmeplan Danmark udviklet et kort, der kan bruges til indledende geografisk screening af potentialeområder for fjernvarme eller anden kollektiv forsyning. Det er dermed en rigtig god begyndelse i forhold til en dialog mellem forsyning og kommune om, hvor der skal beregnes projektforslag og laves nærmere analyser. 

  Læs mere om kortet som værktøj her, og om hvorfor mere fjernvarme er en rigtig god ide. Du kan også læse mere om de mange boliger, der skal have grøn fjernvarme og om, hvor mange naturgaskunder, der vil have fjernvarme. 

   

  Herunder kan du se videooptagelser fra vores Webinar i etablering af fjernvarme i nye områder, samt hente præsentationen fra webinaret: 

  Hent præsentation fra webinar

  Se også